Sökning: "Klander"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Klander.

 1. 1. Klander och nullitet – aktieägares skydd mot felaktiga stämmobeslut

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Viktor Lennartsson; [2019]
  Nyckelord :associationsrätt; aktiebolagsrätt; klandertalan; nullitetstalan; passivitetsverkan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The general meeting is the top decision-making body in a Swedish limited company and the only body where the shareholders have power to influence the acts of the company. The kind of resolutions the general meeting may decide upon and how they shall be decided is regulated in detail, in order to protect interests of the shareholder minority and the creditors. LÄS MER

 2. 2. Kan man rå för sig själv? En tvärvetenskaplig analys av ansvar i ljuset av fri vilja.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Hjort; [2018-05-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kan man rå för sig själv? Titeln på uppsatsen anspelar på dess syfte - att undersöka hur rätten ser på rättfärdigandet av klander av individen. Historiskt sett har detta skett genom anknytningen till den fria viljan, och därigenom en kapacitet för skuld. LÄS MER

 3. 3. Under ytan: Straffrättens grundantaganden i förhållande till hedersmotivet och kulturella motiv i övrigt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maja Smakowski; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; rättsvetenskap; law; heder; hedersmotiv; hedersrelaterad brottslighet; kultur; kulturella motiv; rättssubjekt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The 9th of March 2017 the Swedish government initiated an investigation in order to consider and decide whether to include a cultural inflicted honor motive as an aggravating circumstance in the assessment of criminal penal value. The Committee in charge of the investigation was appointed certain guidelines in which the honor culture is described as an aggravated social problem, causing both physical and mental harm. LÄS MER

 4. 4. Skiljedom i strid med ordre public - ogiltighet eller klander? : En analys av förslag rörande klandertalan som presenterades i SOU 2015:37, Översyn av lagen om skiljeförfarande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hedda Gejrot; [2017]
  Nyckelord :Processrätt; Skiljedomstol; ordre public;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Verkställighet av domar i mål om klander av skiljedom inom EU : Särskilt om ersättning för rättegångskostnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Palmgren; [2017]
  Nyckelord :Internationell privat- och processrätt; klander av skiljedom; verkställighet; erkännande; rättegångskostnader; Bryssel I-förordningen; Bryssel I-bis; skiljedom; kvalifikation; New York-konventionen; dom; skiljeförfaranden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER