Sökning: "Klander"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Klander.

 1. 1. Minoritetsaktieägarnas rätt till klander av styrelsebeslut

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karolina Larsson; [2020]
  Nyckelord :Klander; Minoritetsaktieägare; styrelsebeslut;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mellan klander och beröm : Hur människors egenskaper och handlingar värderas utifrån kön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Stina Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Moraliska bedömningar av autonoma systems beslut

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Gabriel Trim Olof Lindelöf; [2020]
  Nyckelord :Artificial intelligence; HRI; Moral judgments; Blame; Permissibility; Intentional stance; Humanoid robot; Autonomous intelligent systems; Self-driving cars; Moral dilemmas; Moral psychology; Moral machine; Artificiell intelligens; Människa-robotinteraktion; Moraliska bedömningar; Moraliska dilemman; Skuld; Klander; Distribuerad skuld; Humanoid robot; Medveten hållning; Självkörande bilar; Moralpsykologi;

  Sammanfattning : Samhällsutvecklingen går i en riktning där människor arbetar i allt närmare samarbete med artificiella agenter. För att detta samarbete ska vara på användarens villkor är det viktigt att förstå hur människor uppfattar och förhåller sig till dessa system. Hur dessa agenter bedöms moraliskt är en komponent i denna förståelse. LÄS MER

 4. 4. Materiell processledning i skiljeförfarande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Helin Ali; [2020]
  Nyckelord :Materiell processledning; processledning; skiljeförfarande; dispositionsprincipen; klander;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Barnperspektivet - en studie av hur rättsordningen garanterar att unga brottsoffer får upprättelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Klintberg; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; barn; brottsoffer; upprättelse; straff; kränkningsersättning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barn har ett särskilt skyddsvärde och när de utsätts för brottsliga gärningar har de, precis som vuxna, ett behov av upprättelse men också en rätt att få uppleva att rättvisa skipas för att få ett avslut på brottsupplevelsen. I Sverige tillmäts den rättsliga hanteringen av unga brottsoffer stor betydelse för utgången i målet och det ställs således höga krav på att barnets särskilda behov tas i beaktning av rättsordningen. LÄS MER