Sökning: "Klarälven"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Klarälven.

 1. 1. Water-related disasters : An overview of landslides and floods in Sweden

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Josefin Wiklund Klingbjer; [2021]
  Nyckelord :Natural disasters; floods; flooding; landslide; ArcGIS; Sweden; Västra Götaland; Västernorrland; Värmland; Västerbotten; Örebro; Ångermanälven; Norsälven; Klarälven; Göta älv; Naturkatastrofer; översvämning; skred; ArcGIS; Sverige; Västra Götaland; Västernorrland; Värmland; Västerbotten; Örebro; Ångermanälven; Norsälven; Klarälven; Göta älv;

  Sammanfattning : Current research shows that water-related disasters are the most common natural disaster worldwide and these disasters are increasing in numbers. Water-related disasters cause negative consequences through damage to infrastructure and human health. LÄS MER

 2. 2. Riskanalys med sårbarhetsindex längs Klarälven : Riskanalys och metodutveckling för beräkning av ett socialt sårbarhetsindex

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Johan Höök; Johannes Mulalic; [2021]
  Nyckelord :Social vulnerability index; risk analysis; River Klarälven; natural hazards; Socialt sårbarhetsindex; riskanalys; Klarälven; naturolycka;

  Sammanfattning : Vid inträffandet av naturolyckor och katastrofer påverkas människor i olika omfattning, inte bara beroende på deras bostads läge utan även utifrån deras sociala förhållanden och förutsättningar. I denna studie genomförs en riskanalys samt utvecklas en metod för beräkning av ett områdes sociala sårbarhet genom ett index. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av fluviala påverkansfaktorer hos biflödesmynningsområden inom Klarälvens avrinningsområde : Utgör biflödesmynningsområdena hot-spots för fisk?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikael Andersson; [2020]
  Nyckelord :estuary; tributary; mainstream; river; rafting; hydropower; biflödesmynning; biflöde; huvudfåra; Klarälven; flottning; vattenkraft;

  Sammanfattning : Sammanfattning Biflödesområden och sammanflödeszoner spelar en viktig roll, inte minst genom deras förmåga att förändra miljöförhållandena och framkalla ett biologiskt svar i huvudfåran de rinner ut i. Biflödesområden utgör även platser med högt inneboende ekologiskt värde, där särskilda biofysiska processer och ekologiska tjänster ofta är koncentrerade. LÄS MER

 4. 4. Aggressionsbeteendet mellan harr, lax och öring – potentiellpåverkan på återutsättning av lax

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Rebecca Nylund; [2019]
  Nyckelord :agnostic behaviour; salmon; grayling; trout; competition; aggressionsbeteende; lax; harr; öring; konkurrens;

  Sammanfattning : Det finns många studier på hur främmande arter påverkar en arts återinförsel, men det finns fåsom har gjorts om infödda arters påverkan. Atlantlax (Salmo salar) kunde en gång i tidenmigrera från Vänern i Sverige till Klarälven på den norska sidan. LÄS MER

 5. 5. Förändringsanalys av erosion längs Klarälven

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Albin Sigby; [2019]
  Nyckelord :GIS Klarälven erosion förändringsanalys;

  Sammanfattning : Klarälven är en av Sveriges längsta älvar och är unik i Skandinavien för sitt karaktäristiska meanderlopp. Det unika i Klarälvens fall är att älvfåran är instängd mellan två bergssidor. Klarälvens meanderlopp innebär erosion och förändringar i älvens lopp. LÄS MER