Sökning: "Klara Åslund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Klara Åslund.

 1. 1. Hur ska jag klara av det här? : En litteraturstudie om unga vuxnas upplevelser att leva med cancer

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Carin Malmgren; Tobias Åslund; [2015]
  Nyckelord :Young adults; cancer; experience.; Unga vuxna; cancer; upplevelse; erfarenhet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Var tredje människa kommer någon gång i livet att få en cancerdiagnos. Att vara ung vuxen och leva med en cancersjukdom innebär en stor livsförändring och är i många fall även livshotande. Copingstrategier och sociala faktorer är viktiga hjälpmedel för att hantera den psykologiska biten av sjukdomen. LÄS MER

 2. 2. Fotbollsdomares upplevelser och hantering av kritik samt vad som motiverar dem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Pierre Åslund; [2012]
  Nyckelord :soccer refee´s; criticism; motivation; coping strategies;

  Sammanfattning : Fotbollsdomare utsätts för en mängd olika stressorer. De använder sig av olika copingstrategier för att klara av dessa. Domare får utstå både knuffar, sparkar, slag och dödshot. Motivationen till att trots allt fortsätta döma har visat sig ligga i kärleken till sporten. LÄS MER

 3. 3. Aktiefonder : En prestationsjämförelse mellan Sverige- och globalfonder under en tioårsperiod

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Therése Fredberg; Martin Åslund; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Fondsparandet är idag väldigt omfattande i Sverige och omfattar flera typer av sparformer. Den vanligaste fondtypen är aktiefonder som förvaltas aktivt. Många svenska betalar idag höga avgifter för att få sina fonder förvaltande. LÄS MER