Sökning: "Klara Attefjord"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Klara Attefjord.

  1. 1. Oförberett distansledarskap : Hur ledare upplever omställningen från ett fysiskt ledarskap till ett oförberett distansledarskap till följd av Covid-19

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Klara Attefjord; Alma Carsjö; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Utbrottet från Covid-19 pågår fortfarande och World Health Organisation (WHO) klassificerade viruset den 11 mars 2020 som en pandemi, som idag finns över hela världen (Folkhälsomyndigheten, 2020a). Arbetsmarknaden har även påverkats i samband med ökat distansarbete (Folkhälsomyndigheten, 2020b) och därmed lett till ett ökat distansledarskap. LÄS MER