Sökning: "Klara Broström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Klara Broström.

 1. 1. Användning av lignoser i Norrbotten zon VI

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ida Broström; [2008]
  Nyckelord :Norrland; Norrbotten; härdighet; växtanvändning; Luleå; Boden; Haparanda; lignoser; zon VI;

  Sammanfattning : Bakgrunden till detta arbete var att jag ville få ökad kunskap om vad man kan använda för växter i Norrbotten zon VI som är mina hemtrakter. I utbildningen riktas ofta undervisningen in på växter som klarar sig upp till zon IV. LÄS MER

 2. 2. Prototyp av en VoIP/PSTN-gateway

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för informationsteknologi; Karlstads universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anders Broström; Niclas Kihlstadius; [2007]
  Nyckelord :SIP; ISUP; RTP; gateway; VoIP; PSTN; telephony; signaling; data communication; telecommunication; SIP; ISUP; RTP; gateway; VoIP; PSTN; telefoni; signalering; datakommunikation; telekommunikation;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har Internettelefonin varit på frammarsch, och i takt med att tekniken mognat har fler och fler börjat se den som ett alternativ till att ringa via telefonnätet. Förutom att det är billigare att ringa över det förstnämnda, så erbjuder Internettelefonin också en rad revolutionerande tjänster. LÄS MER