Sökning: "Klara Dafnäs"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Klara Dafnäs.

  1. 1. Sexuellt ofredande när offret inte uppfattar en pågående kränkning - En fråga om synen på sexuell integritet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Klara Dafnäs; [2017]
    Nyckelord :Straffrätt; Criminal Law; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att utreda om straffansvar för sexuellt ofredande i 6 kap. 10 § 2 st. andra ledet BrB kan aktualiseras även om offret inte upptäcker kränkningen när den pågår. Huvudfokus är icke-fysiska kränkningar såsom fotografering, filmning, kommentarer etcetera. LÄS MER