Sökning: "Klara Ekström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Klara Ekström.

 1. 1. Smart Termometer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Rutger Brattström; Karl Ekström; [2017]
  Nyckelord :Smart; Termometer;

  Sammanfattning : When cooking in the oven, knowing the temperature is crucial. However, regular thermometers are not suited for extended usage in the oven, and repeatedly opening the oven to measure quickly gets tiring and unpractical. Today, some ovens have integrated thermometers for easy access to temperature, displaying the temperature on the oven. LÄS MER

 2. 2. "Är man tjej får man inte ta plats, man får inte vara kaxig" : En kvalitativ studie om hur boxarna Mikaela Laurén och Klara Svensson framställs i svensk kvällspress

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Viola Lindberg; Michaela Ekström; [2016]
  Nyckelord :Journalism; narrative; media logic; sports; boxing; tabloids; female athletes; gender; femininity; identity; Journalistik; narrativ; medielogik; sport; boxning; kvällspress; kvinnliga idrottare; genus; femininitet; identitet;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis was to examine how Swedish tabloids portrayed Sweden’s greatest female boxers Mikaela Laurén and Klara Svensson the time before and the time after their great meeting at Hovet the 10th of September. We examined the following questions: Which gender roles are given to Sweden’s greatest female boxers Mikaela Laurén and Klara Svensson in Swedish tabloids and how is the interplay between media and the figures in the text described in the Swedish tabloids?   We used narrative analysis to investigate 14 texts from Aftonbladet and Expressen which were related to the match at Hovet. LÄS MER

 3. 3. Den kommunala skolan : Riksdagspartiernas åsikt i frågan då och nu

  L2-uppsats, Avdelningen för humaniora

  Författare :Sara Ekström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet var att utreda partiernas ställning till genomförandet av kommunaliseringen samt partiernas åsikt idag. Arbetet har lyft fram en del av de argument som fanns för- och emot innehållet i proposition 1990/91:18 ” Om ansvaret för skolan”. LÄS MER

 4. 4. Beslut om övergången från kurativ till palliativ vård : Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Lina Ekström; Frida Hansson; [2010]
  Nyckelord :Curative; experience; nurse; palliative; transition; Kurativ; palliativ; sjuksköterska; upplevelser; övergång.;

  Sammanfattning : Nu för tiden finns det livsuppehållande behandling som kan förlänga patienters liv. Detta kan göra det svårt för sjukvårdspersonalen att sätta gränsen för när övergången från kurativ till palliativ vård ska utföras. LÄS MER

 5. 5. "Han är redan dömd, jag ska inte döma honom" : -en intervjustudie av kriminalvårdens personal om att motverka återfall i brott

  Kandidat-uppsats, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Charlotte Lundberg; Ulrika Ekström Emnerud; [2009]
  Nyckelord :kriminalvården; prisonisering; rehabilitering; hermeneutik;

  Sammanfattning : Kriminalvårdens vision är att de intagna ska få verktyg att klara av livet utanför murarna, utan kriminalitet och missbruk och deras motto är "Bättre ut". Med denna c-uppsats ville vi undersöka personalens inställningar på kriminalvården (på behandlingsanstalt och frivården) kring påverkande faktorer mot att minska eller motverka återfallsförbrytare, samt om det fanns någon skillnad mellan dessa personalgrupper. LÄS MER