Sökning: "Klara Höög"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Klara Höög.

  1. 1. Privat praktiserande sjukgymnaster : En studie om företagande, identitet och marknadsföringsstrategier

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :Åsa Ekman; Sara Höög; Ellinor Törnqvist; [2010]
    Nyckelord :småföretagande; entreprenörskap; sjukgymnast; identitet; word of mouth; nätverk;

    Sammanfattning : Eftersom den offentliga sektorn blir mer och mer privatiserad väcktes vårt intresse för att studera entreprenörskap inom detta område. Genom att konkurrensutsätta olika delar inom den offentliga sektorn öppnar det upp för nya privata aktörer. LÄS MER