Sökning: "Klara Helander"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Klara Helander.

 1. 1. Det är viktigt för mig att veta vad de kan : En studie om hur diagnoser imatematik kan användas som stöd i bedömningar.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Gunilla Helander; [2016]
  Nyckelord :Matematik; matematikdiagnoser; formativ bedömning; summativ bedömning;

  Sammanfattning : InledningDet finns många olika användningsområden och arbetssätt när det gäller diagnoser. Undermin verksamhetsförlagda utbildning har jag stött på olika sätt att använda dem på menframförallt har jag mötts av att eleverna gör diagnosen när de är klara med kapitlet och sedanarbetat vidare i läroboken. LÄS MER

 2. 2. Anpassningens politik - Två fall av institutionell och diskursiv avpolitisering av svensk ekonomisk politik under 1990-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Helander; [2014]
  Nyckelord :diskursiv avpolitisering; institutionell avpolitisering; ekonomisk politik; riksbankens oberoende; budgetdisciplin; postpolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis explores depolitication as an institutional and discursive phenomenon in the context of Swedish political economy. Although a number of scholars have argued that depolitication is a process that operates on both institutional and ideational levels in politics, existing research has overwhelmingly been occupied with an institutional approach. LÄS MER

 3. 3. Den nya generationens patient och andra myter - En diskursanalys av vårdvalsreformen i Sverige

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Helander; Samuel Williams; [2014]
  Nyckelord :vårdval; marknadsreformer; diskursanalys; svensk sjukvårdspolitik; patientrol; Social Sciences;

  Sammanfattning : När riksdagen beslutade om att införa ett obligatoriskt vårdval i Sverige 2009 fanns en omfattande kritik av reformen från forskare och experter som menade att en kundvalsmodell med fri etableringsrätt för privata vårdproducenter riskerade att undergräva det krav på jämlikhet som länge haft en central position inom svensk sjukvårdspolitik. Denna uppsats syftar till att med utgångspunkt i en diskursteoretisk förståelse av makt förklara varför vårdvalet drevs igenom trots att förslaget var så kontroversiellt. LÄS MER