Sökning: "Klara Irene Eriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Klara Irene Eriksson.

  1. 1. Studie- och yrkesvägledning vid den grundläggande vuxenutbildningen. Guidance counselling at the fundamental adult education

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Lena Eriksson; Irving Osbjer; [2006]
    Nyckelord :Arbetssituation; arbetssätt; arbetssätt; studie- och yrkesvägledare; vuxenutbildning; vägledning;

    Sammanfattning : I vårt arbete har vi bl.a. tittat på hur den grundläggande vuxenutbildningen, i tre kommuner, ser ut idag och vilka arbetsuppgifter studie- och yrkesvägledaren har i denna verksamhet. De studie- och yrkesvägledare vi kommit i kontakt med har jobbat olika länge inom den kommunala vuxenutbildningen och har stor erfarenhet av denna verksamhet. LÄS MER