Sökning: "Klara Käll"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Klara Käll.

 1. 1. Offline study of next generation EUV pellicle materials and performances : From experimental design to material characterization

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Susanna Licheri; [2019]
  Nyckelord :Semiconductors; Nanotechnology; EUV Lithography; EUV Pellicle; Qualification study; Halvledare; nanoteknik; EUV litografi; EUV Pellicle; kvalificerings studie;

  Sammanfattning : Lithography is the most crucial step in the semiconductor microfabrication workflow. Continuous features size shrinking co-occurs with the reduction of the exposure wavelength: a move from 193 nm light to extreme ultra-violet (EUV) at 13.5 nm is performed. The change poses a vast number of challenges that have been overcome in the past years. LÄS MER

 2. 2. “VI PALLAR INTE LÄNGRE MED ATT SES SOM ANSVARIGA FÖR ALLT SOM NI KVINNOR MÅR LITE DÅLIGT AV” En studie av kampanjen Mansplainingakuten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Klara Käll; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete: 15 hpProgram/kurs: MK1500 Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: VT 2017Handledare: Malin SveningssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 35Antal ord: 12 412Nyckelord:unionen, mansplainingakuten, genus, datormedierat språk, kvantitativinnehållsanalys, kvalitativ innehållsanalys, ECA-modellenSyfte: Att undersöka den diskussion som fördes i sociala medier i samband med Unionenskampanj Mansplainingakuten.Teori: Uppsatsen utgick från genusperspektivet samt språk och kön. LÄS MER

 3. 3. Amerikanska på svenska : En kommenterad översättning av ett utdrag ur Bill Brysons populärvetenskapliga språkhistoria Made in America

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Klara Lindell; [2012]
  Nyckelord :Översättningskommentar; engelska–svenska; norm; texttyp; översättningsprincip;

  Sammanfattning : This thesis comprises a translation from English to Swedish followed by a commentary. The source text (ST) of the translation consists of the second chapter of Made in America (1998), a popularised language history by Bill Bryson. LÄS MER