Sökning: "Klara Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden Klara Karlsson.

 1. 1. The War on Children's Rights : Civilian Support and Rebel Groups' Recruitment and Use of Child Soldiers

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Klara Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Rebel groups; child soldiers; civilian support;

  Sammanfattning : In an attempt to deepen the understanding of rebel groups' recruitment and use of child sodiers, this paper theorizes that a greater dependence on civilian support increases the cost of systematically recruiting and using child soldiers, leading to a decreased likelihood of them engaging in this recruitment pattern. This would be a result of rebel groups receiving resources mainly from a civilian supprt base, and therefore adjusting their conduct in order to obtain the support. LÄS MER

 2. 2. Att gå i hemodialys : Litteraturstudie om patienters vardag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Klara Vester; Amanda Karlsson; [2020]
  Nyckelord :hemodialys; upplevelse; patient; kronisk njursvikt;

  Sammanfattning : Background: The kidneys have three important tasks in the body, when these three functions break down it is called kidney failure. To survive when the kidneys break down you need dialysis treatment or transplantation. Hemodialysis is a time-consuming treatment who includes several hours every week. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskornas uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbetet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Karlsson Lindén; [2020]
  Nyckelord :Kvalitativ; Samarbete; Sjuksköterska; Teamarbete; Uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeprofessionen har tydliga riktlinjer att följa, vilka utgörs av ett påtagligt ansvar i omvårdnaden av patienter samt krav på att uppfylla en roll som ledare i arbetsteam. Trots riktlinjer och krav uppfattar många sjuksköterskor att de saknar förutsättningar för att klara av att axla rollen som en adekvat och fullgod ledare. LÄS MER

 4. 4. Bättre hälsa vid diabetes typ 2 : Litteraturstudie om livsstilsförändring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Palmgård; Lisa Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; livsstilsförändring; motivation; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund När en människa drabbas av diabetes typ 2 krävs en livsstilsförändring som kan vara svår att genomföra. Kosten behöver ändras och träning inkluderas i vardagen för att sänka blodsockernivåerna i kroppen. LÄS MER

 5. 5. The effect of trade openness on CO2 emissions

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jacqueline Karlsson; Klara Paulsson; [2019-07-11]
  Nyckelord :Trade openness; C02 emissions; panel data; fixed effects; EKC; Pollution Haven; Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram;

  Sammanfattning : During the last decades, both trade and carbon dioxide (CO2) emissions have increased greatly. The plausible correlation between them is, therefore, an important question. The purpose of this thesis was to analyse the effect of trade openness on CO2 emissions. Using a panel data regression, 161 countries were compared over a ten year period. LÄS MER