Sökning: "Klara Leon"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Klara Leon.

 1. 1. Luxury Brands’ Storytelling on Social Media

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Ekebring; Mellqvist Catarina; [2019]
  Nyckelord :Brand Storytelling; Luxury Brands; Social Media Platforms; Interaction; Luxury Value;

  Sammanfattning : Title: Luxury Brands’ Storytelling on Social Media Date of Submission: 29th of May 2019 Authors: Klara Ekebring, Catarina Mellqvist Supervisor: Leon Caesarius Course: 2FE840, Master Thesis, 30 ECTS Purpose: The purpose of this thesis is to explore how luxury brands are communicating through brand storytelling on social media. Hence, this study is conducted from the perspective of luxury brands with the aim to provide academic and managerial indications of how luxury brands perceive storytelling of luxury value on social media platforms. LÄS MER

 2. 2. Individanpassad information till patienter med typ 2 diabetes : En litteraturstudie om patienters erfarenheter av information från sjukvården

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Morayma Herrera De Leon; Metin Bircan; [2013]
  Nyckelord :Diabetes type 2; Information; Self-care; Patient experience; Need; Consultation; Satisfaction; Diabetes mellitus; Information needs; Perceived support; Support; Provision; Diabetes typ 2; Information; Självhjälp; Patientupplevelse; Erfarenheter; Upplevt stöd; Konsultation; Tillfredställelse; Informationsbehov; Behov; Tillhandahållande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en av de stora folksjukdomarna i västvärlden och numer även i utvecklingsländerna. Då patienterna är i behov av korrekt information för att lära sig att hantera och leva med sjukdomen är det viktigt att sjuksköterskor har kunskap om hur patienterna upplever information från vården. LÄS MER