Sökning: "Klara Lindahl"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Klara Lindahl.

 1. 1. Shift in Opinion or Change of Expression Public Reaction on Twitter to Abortion Policy Changes

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Lindahl; [2020-09-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In 2019, nine US states voted on drastic policy changes to restrict access to abortion. Did the American population react to these policy changes, and if so how? Theory suggests that if the public disagrees with the policy changes, public opinion moves in the opposite direction of the policies. This is referred to as the Thermostat theory. LÄS MER

 2. 2. Förlängt nyttjande av elbussbatterier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Rikard Lindahl; [2019]
  Nyckelord :batteries; electrical grid; batterier; elnät;

  Sammanfattning : När konsekvenserna för miljön av att använda förbränningsmotorer blir allt mer påtagliga ökar behovet av alternativ för transport av människor och varor. Elfordon säljs i större utsträckning än någonsin förr. Men batterierna i elfordonen är även de en belastning på miljön när de produceras. LÄS MER

 3. 3. VAD ÄR EN FLICKA VÄRD? En internationell studie om minimiålder för barnäktenskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Lindahl; [2017-02-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Every day there are approximately 39 000 girls worldwide who marry against their will, before the age of 18. With 24 hours in a day that equals 1 625 girls an hour, 27 each minute. Within the year over 14 million girls will enter into child marriage. LÄS MER

 4. 4. Förälder till person med funktionsnedsättning - Erfarenheter av barnets övergång till vuxen utifrån ett sjukvårdsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Klara Lindahl; Marie Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :funktionsnedsättning; Förälder; Närståendeomsorg; Omvårdnad; Vuxen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Föräldrar till personer med intellektuell funktionsnedsättning tar ett stort ansvar i sina barns liv. Detta medför fysiska, känslomässiga och sociala restriktioner med ökad risk för ohälsa som konsekvens. Tiden då barnet blir vuxet innebär en förändring för hela familjen. LÄS MER

 5. 5. Sömnproblem hos barn och ungdomar - en kartläggning av behandlingsmetoder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Marie Dahlbom; Ulrika Lindahl; [2015]
  Nyckelord :sleep problem; children; adolescent; treatment; self-care; nurse; nursing; sömnproblem; barn ungdom; behandlingsmetoder; egenvårdsråd; sjuksköterska;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrund: Barn behöver sömn för att kropp och hjärna ska fungera optimalt. Funktioner som minne och koncentrationsförmåga samt samspel med föräldrar och kamrater har klara samband med sömnens längd och kvalitet. LÄS MER