Sökning: "Klara Lindqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Klara Lindqvist.

 1. 1. Speciallärares och specialpedagogers beskrivningar av specialpedagogisk lästräning och intensiva läsinterventioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Shinda Miro; Carola Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :intensiva läsinterventioner; intensivläsning; lästräningsmetoder; läsutveckling; läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Det självständiga arbetet belyste speciallärares/specialpedagogers beskrivningar av genomförande av läsfrämjande lästräning och läsinterventioner. Läsinterventionerna/ lästräningsmetoderna som beskrevs syftade till att främja läsförmågan för mellan- och högstadieelever i läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

 2. 2. Förtätning på bekostnad av mental återhämtning : en platsanalys av Södra Rosendals bostadsgårdar och dess återhämtande kvaliteter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Klara Lindqvist; Louise Emilson; [2022]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; stress; miljöpsykologi; upplevelsevärden; vegetation; hållbarhet; restorativa värden;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har stress och stressrelaterade sjukdomar ökat markant världen över och är idag en av de främsta orsakerna till psykisk ohälsa. Inom landskapsplanering syns samband mellan det försämrade måendet och minskandet av gröna ytor när städer förtätas. LÄS MER

 3. 3. Implementering av tillitsbaserad styrning - en fallstudie på Malmö Stads förskoleförvaltning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Sparv; [2021]
  Nyckelord :tillit; tillitsbaserad styrning; implementering; styrning; offentlig förvaltning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this paper I study the implementation of a trust-based governance reform in Malmö municipalitys division of early childhood education. Trust-based governance is a way to relieve the negative effects of New Public Management by showing the profession more trust and giving them more room for maneuver. LÄS MER

 4. 4. Peasant autonomy : seed-saving practices of maize in rural Jalisco, Mexico

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Klara Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :maize; peasants; Mexico; resistance; anti-commodities; autonomy; seed-saving;

  Sammanfattning : The debate of maize seeds in Mexico has been, and is, intense and divided, with large seed companies on one side, mass-producing improved maize seeds and lobbying for the introduction of transgenic maize cultivation, and on the other side activists wanting to conserve and protect the native maize seeds. Farmers in Mexico have been facing large changes since the signing of the North American Free Trade Agreement. LÄS MER

 5. 5. Egenvårdsstrategier vid premenstruellt syndrom och premenstruellt dysforiskt syndrom

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ebba Lindqvist; Lovis Tjärnberg; [2020]
  Nyckelord :Coping; Empowerment; PMS PMDD; Self-care; Suffering; Copingstrategier; Egenvård; Empowerment; Lidande; PMS PMDS;

  Sammanfattning : Bakgrund Premenstruellt syndrom (PMS) och premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) är tillstånd som innebär en samlad mängd psykiska och/eller fysiska premenstruella besvär hos vissa kvinnor. Dessa tillstånd utgör ett stort lidande och kan leda till psykisk ohälsa, långtidssjukskrivningar, somatiska besvär, drabbade relationer samt svårigheter att klara av sin vardag. LÄS MER