Sökning: "Klara Lodin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Klara Lodin.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av hot och våld på akutmottagningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Adam Larsson; Alexander Lodin; [2018]
  Nyckelord :Emergency centers; literature review; nurses experience; nursing; threats and violence; Akutmottagning; hot och våld; litteraturöversikt; omvårdnad; sjuksköterskans upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld finns i så pass stor utsträckning på akutmottagningar att det idag anses vara en del av arbetet. Ökningen av hot och våld ger en förändring av arbetssättet då de skapar utmaningar att bedriva en god och säker vård. LÄS MER

 2. 2. Styrelsens roll i små och medelstora företag : en studie om företagsägares attityder till en arbetande styrelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Emilia Lodin; [2016]
  Nyckelord :board work; outside directors; small and medium-sized enterprises; business owner; attitudes; styrelsearbete; externa ledamöter; små och medelstora företag; företagsägare; attityder;

  Sammanfattning : Enligt svensk lagstiftning måste aktiebolag ha en styrelse. Dock skiljer det sig på vilket sätt styrelsen involveras i företags strategiska arbete och hur företagsägare förhåller sig till dess funktion. I små och medelstora företag fyller styrelsen sällan någon reell funktion. LÄS MER