Sökning: "Klara Lundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Klara Lundberg.

 1. 1. Existentiella erfarenheter hos patienter med cancer i ett palliativt skede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Natalie Lundberg; Emma Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Experiences; existential; literature review; palliative; patient; Erfarenheter; existentiell; litteraturöversikt; palliativ; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: De flesta som befinner sig i livets slutskede upplever ett hot mot sin egen existens och i samband med det uppkommer existentiella funderingar. Den palliativa vården syftar till att lindra lidandet i samband med de existentiella tankarna. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelse av fysisk aktivitet vid depression - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Linn Hållén; Matilda Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Depression; Literature review; Nurse; Physical activity; Patient experience.; Depression; fysisk aktivitet; Litteraturöversikt; Patientens upplevelse; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna där 264 miljonermänniskor är drabbade över hela världen. Patienter upplever att depression påverkarlivskvalitén negativt då det kan leda till låg självkänsla, svårigheter att klara av vardagen,isolering samt fysisk och mental trötthet. LÄS MER

 3. 3. What happens next? : A study of the action and inaction resulting from active gender equality work in an organisation in a male dominated industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Beatrice Boström; Linnea Lundberg; [2019]
  Nyckelord :gender equality; institutionalisation; decentralised organisations; middle managers; top management; IT consultancy industry; jämställdhet; institutionalisering; decentraliserad organisation; mellanchefer; koncernledning; IT-konsultbranschen;

  Sammanfattning : It is recognised that gender equality and diversity are essential for building successful organisations. To tackle the global challenges characterised by economies today, one must ensure equal opportunities for all, both men and women. Organisations have acknowledged the benefits of a more gender equal workforce and are starting to take action. LÄS MER

 4. 4. "Relationsskapandet är grunden" : Sex kommunala förskolechefers berättelser om trygghet i förskola

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Klara Lundberg; Lisa Bohlin; [2019]
  Nyckelord :förskola; trygghet; anknytning; rollkonflikt;

  Sammanfattning : Majoriteten av alla barn i Sverige går i förskola och spenderar en betydande del av sin tid med andra vuxna än sin primära omsorgsgivare. Då små barn har omfattande trygghetsbehov är det relevant att undersöka hur förutsättningarna för en trygg omsorg ser ut. LÄS MER

 5. 5. Vad skulle du göra ifall betalkort plötsligt slutade fungera? : En kvalitativ studie om kunders förväntningar vid störningar i betalsystemen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Molly Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Resilience; Costumer perspective; Payment systems; Behaviour in complex systems; Crisis management; Resiliens; Kundperspektiv; Betalsystem; Beteende i komplexa system; Krishantering;

  Sammanfattning : Följande uppsats är resultatet av en studie där kunder intervjuades om vilka förväntningar de har i en situation där betalsystemen skulle sluta fungera. Studien är en del i ett större projekt som heter Creating Collaborative Resilience Awareness, Analysis and Action for the Finance, Food and Fuel Systems in INteractive Games (CCRAAAFFFTING) som görs på uppdrag från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). LÄS MER