Sökning: "Klara Magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Klara Magnusson.

 1. 1. Covid-19 i en pågående verksamhetsprocess “En studie om samspelet mellan stabilitet och strategisk flexibilitet”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Magnusson; Henrietta Thålig Karlsson; [2020-07-09]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Organisation för högre utbildning; Intern infrastruktur; Strategisk flexibilitet; Organisatorisk stabilitet; Samhällskris;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: I en värld där ekonomistyrning på ett eller annat sätt inkluderas i, eller för den delen driver på organisationers verksamhet, kan ämnesområdet ses ur många perspektiv. Vidare kan ämnet till följd av organisationens interna verksamhetsprocess, ses i kombination med viljan till genomsyrandet av en digital förändring. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av cancerrelaterad smärta : Påverkan på livskvaliteten och vårdens bemötande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Josefin Magnusson; Lise Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Cancer pain; experience; quality of life; nursing; Cancerrelaterad smärta; upplevelse; livskvalitet; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta drabbar de flesta cancerpatienter, och är det symtom de fruktar mest med sjukdomen. Smärtan påverkar deras liv lika mycket som själva cancerdiagnosen. LÄS MER

 3. 3. Modersmålets betydelse för eleverna – ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emma Magnusson; [2018-02-09]
  Nyckelord :Stöttning; modersmålsanvändande; tvärspråkande; andraspråkselever; scaffolding; native language use; translanguaging; bilingual students; second language learners.;

  Sammanfattning : Den senaste tidens invandring till Sverige har gjort att vi idag är ett land med stor kulturell mångfald, något som påverkar skolsystemet. Lärarna behöver hjälpa att stötta de andraspråkselever som har en mindre utvecklat svenskt språk, men forskningen påstår att det finns en viss osäkerhet i hur detta skall genomföras. LÄS MER

 4. 4. Olika sätt för att ge järn till smågrisar

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Daniel Magnusson; Joel Ivarsson; [2018]
  Nyckelord :gris; järn; torv; TorvoJärn Extra; injektion;

  Sammanfattning : I de besättningar, vi genomförde vår undersökning ges grisarna normalt en järn-injektion på fjärde levnadsdagen och sedan Protect järnpellets (Lantmännen). Vi ville undersöka om det är möjligt att inte ge grisarna järninjektion utan enbart ge grisarna TorvoJärn Extra (Lantmännen) utan att tillväxten blir sämre. LÄS MER

 5. 5. Läraren tror att jag ska klara det - och då gör jag det! En fallstudie om extra anpassningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Susanne Magnusson; [2018]
  Nyckelord :extra anpassningar; elevperspektiv; inkludering; relation; dyslexi;

  Sammanfattning : Min undersökning kan bidra till att ge en inblick i vilka extra anpassningar några elever upplever är framgångsrika för deras skolgång.Syftet med studien var att undersöka vilka extra anpassningar några elever på högstadiet med dokumenterad dyslexi upplevde som framgångsrika i klassrummet samt hur delaktiga de är i planeringen av dem och huruvida de anpassningar som görs stämmer överens med rekommendationerna i logopedutredningarna. LÄS MER