Sökning: "Klara Olander"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Klara Olander.

 1. 1. Kultur som en del av en helhet : En textanalytisk studie av den politiska diskussionen kring kulturkvarteret i Örebro

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Klara Olander; [2019]
  Nyckelord :cultural policy; municipal; culture; cultural centre; Kulturpolitik; kultur; kommunal; kulturhus; kulturkvarter;

  Sammanfattning : This thesis examines the political discussion between local politicians, on the city of Örebro’s plans to build a new cultural centre, Kulturkvarteret. This investigation explores the politicians’ conceptions of the values and functions of culture – looking at how they express goals of cultural policy and which concepts of culture are used. LÄS MER

 2. 2. Utskrivning från sjukhus – En studie av utskrivningsprocessen vid en medicinklinik

  Magister-uppsats,

  Författare :David Lundström; Anna-Karin Olander; [2014-07-03]
  Nyckelord :Discharge process; older patients; medical record survey; telephone survey;

  Sammanfattning : Introduction: The interaction between different care facilities and professions is important in the care of older patients. Patients do not always get enough time to recover and often have a continued need for care. LÄS MER

 3. 3. Med språket som grund till förståelse : - en kvalitativ studie av lärares uppfattningar kring det matematiska språket, dess användning och betydelse för matematikinlärningen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Katarina Hammarberg; Anette Larsson Hammarberg; [2010]
  Nyckelord :matematik; lärare; undervisning; matematikspråk; kommunikation;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med detta arbete är att undersöka hur lärare i år 1 och 2 definierar, använder och introducerar det matematiska språket. Detta bland annat för att förstå vilken roll det matematiska språket spelar för matematikförståelse då det sägs att svenska elevers matematikkunskaper är sämre jämfört med andra länder. LÄS MER