Sökning: "Klara Paulsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Klara Paulsson.

 1. 1. NUDGING TOWARDS A CIRCULAR ECONOMY- An empirical study on the effects of nudging

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anton Fürle; Klara Paulsson; [2021-06-30]
  Nyckelord :nudging; Moral nudge; Circular Economy;

  Sammanfattning : The transition to a Circular Economy serves an important role in reaching sustainable consumption and production patterns to mitigate global warming. In this thesis, we explore how nudging can promote pro-environmental behaviour to enable a circular transition. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmotivation i förändring : En studie om Coronapandemins påverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Klara Paulsson; Linnéa Warghed; [2020]
  Nyckelord :Coronavirus; arbetsmotivation; motivationsfaktorer; job insecurity; Maslows behovstrappa;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den här uppsatsen handlar om arbetsmotivation i förändring. I fokus står hur våra intervjupersoner har påverkats av Coronapandemin. Att genomföra en studie av detta slag under ett extraordinärt tillstånd som den pågående Coronapandemin har också bidragit till ytterligare intressanta resultat. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenhet av att bemöta närstående till patienter som vårdas palliativt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Lisette Paulsson; Matilda Grönberg; [2020]
  Nyckelord :Bemötande; Erfarenheter; Närstående; Palliativ vård; Sjuksköterska; Sjuksköterskans upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige idag beräknas cirka 70 000 till 75 000 personer vara i behov av palliativ vård. Flertalet av dessa patienter vårdas på avdelningar som inte är specialiserade inom palliativ vård. LÄS MER

 4. 4. The effect of trade openness on CO2 emissions

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jacqueline Karlsson; Klara Paulsson; [2019-07-11]
  Nyckelord :Trade openness; C02 emissions; panel data; fixed effects; EKC; Pollution Haven; Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram;

  Sammanfattning : During the last decades, both trade and carbon dioxide (CO2) emissions have increased greatly. The plausible correlation between them is, therefore, an important question. The purpose of this thesis was to analyse the effect of trade openness on CO2 emissions. Using a panel data regression, 161 countries were compared over a ten year period. LÄS MER

 5. 5. Accuracy Validation of Pulse Oximeters used at Hospitals : A Cross-Sectional Study performed in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Klara Andersson; Esther Busch Paulsson; [2017]
  Nyckelord :pulse oximeter; accuracy; arterial blood gas test; questionnaire; test; healthcare; pulsoximeter; mätnogrannhet; arteriellt blodgastest; enkät; test; sjukvård;

  Sammanfattning : This thesis had the purpose to look into the accuracy of the pulse oximeter, the experienced as well as the actual. A pulse oximeter utilizes optics to non-invasively estimate the oxygen saturation (SO2) in the blood with an indirect value (SpO2). LÄS MER