Sökning: "Klara Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Klara Persson.

 1. 1. No (wo)man is an island : A qualitative research depicting cultural impacts on female tourism entrepreneurs in the communal society of Samoa.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Ida Ljunggren; Klara Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Finns det en koppling mellan bristande läsförmåga och matematiksvårigheter hos elever i årskurs 4-6?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Persson; Matilda Ringholm; [2019]
  Nyckelord :bristande läsförmåga; extraanpassningar i matematik; läsförmåga; läs- och skrivsvårigheter; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Att kunna läsa och räkna är en förutsättning för att vi människor ska klara oss i dagens samhälle. När elever med bristande läsförmåga måste ta sig an textuppgifter i matematikboken blir detta en stor utmaning. Texterna i en matematikbok är oftast mer multimodala och kompakt skrivna i jämförelse med texter i andra ämnen. LÄS MER

 3. 3. Den politiska tillitens skillnader - En kvantitativ studie av tillitslandet Sverige

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Persson; [2019]
  Nyckelord :Political trust; integration; cultural theory; culture map; institutional theory; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Political trust is crucial for well-functioning societies, but what happens to a high trust country as Sweden when people from other cultures move there? The aim of this thesis is to investigate whether political trust differs between domestically and foreign-born swedes. Furthermore, other factors that can generate political trust has been analyzed. LÄS MER

 4. 4. Genom ett barns ögon-En litteraturöversikt om att leva med cancer.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Camilla Nordström; Klara Persson; [2019]
  Nyckelord :Barn; Cancer; Roys adaptionsmodell; Upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lärosektor Fatburen : – Komvuxskola på Södermalm

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :August Persson; [2018]
  Nyckelord :Komvux; utbildning; läromiljö; skola; Fatbursparken; Stockholm; Södermalm; Citybanan; Stambanan; Bofill; Bofills båge; Fatburen; Fackverk; Informella läromiljöer; Citybanan; Stambanan;

  Sammanfattning : En komplex tomt Att framställa ett förslag för ett Komvux i Fatbursparken på Södermalm i Stockholm är en utmaning. Detta är en tomt placerad mitt i mötet mellan flertalet skalor och stilar. LÄS MER