Sökning: "Klara Peterson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Klara Peterson.

 1. 1. Matbarometern – kommer de politiska partierna göra det lätt att äta rätt?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Klara Peterson; [2021]
  Nyckelord :sustainable food consumption; policy packages; SLU Future Food; environmental politics.; hållbar matkonsumtion; styrmedel; SLU Future Food; miljöpolitik.;

  Sammanfattning : Det globala matsystemet står inför enorma miljö- och hälsoutmaningar för attnå hållbar utveckling. Forskning på området visar att för att matsystemet skakunna rymmas inom de planetära gränserna krävs förändringar inom såvälproduktion, minskat matsvinn och kostvanor (Willet et al. 2019). Enligt Rööset al. LÄS MER

 2. 2. Underlying motivational factors of farmers when acquiring arable land : a study in the region of Östergötland, Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Emilia Kreutz; Ellinor Peterson; [2020]
  Nyckelord :farm business investment; laddering technique; means-end chain theory; ZMET;

  Sammanfattning : The area of arable land is decreasing every year as a result of expanding cities or road networks, a fact affecting the farmers’ business possibilities. The farms in Sweden are simultaneously getting fewer but larger in size, the higher survival rate among the larger farms indicating that growing means surviving. LÄS MER

 3. 3. Djurrättsaktivism - En kvalitativ studie om hur djurrättsaktivister rättfärdigar olagliga handlingar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sunna-Maja Peterson; Klara Bergman; [2013]
  Nyckelord :djurrätt; civil olydnad; djurrättsaktivister; neutraliseringstekniker; rational choice; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/Bakgrund: Djurrättsaktivister förknippas med både legala och icke-legala arbetsmetoder. Interaktionen mellan individ och samhälle blir en diskussionsfråga angående etik och moral, resonerar samtliga individer i samhället enhetligt beträffande djurrätt? Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka hur det kommer sig att somliga djurrättsaktivister tar avstånd från vissa brott i sin kamp för djurens rättigheter, men inte alla. LÄS MER