Sökning: "Klara Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Klara Pettersson.

 1. 1. Dags att skärma av? Om översättning av particip, bisatser och utbyggda nominalfraser i fransk populärvetenskaplig text

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Klara Pettersson; [2023]
  Nyckelord :populärvetenskap; particip; bisatser; nominalfraser; klarspråk; översättningslösningar; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i en översättning av tre franska populärvetenskapliga artiklar om skärmar och skärmberoende. Uppsatsen inleds med en källtextanalys och de överväganden som gjordes inför översättandet. LÄS MER

 2. 2. Finns det någon skillnad i graden av knäbesvär mellan de som utför och inte utför knärelaterad träning 10–20 år efter främre korsbandsskada? En tvärsnittsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Klara Pettersson; [2023]
  Nyckelord :ACL; Knärelaterad träning; Främre korsbandsskada;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund Främre korsbandsskador är vanligt förekommande och kan leda till långvariga knäbesvär, som exempelvis posttraumatisk artros, vilket kan förebyggas med hjälp av knärelaterad träning. Till författarens bästa vetskap har användning av knärelaterad träning, 10–20 år efter en främre korsbandsskada, ej tidigare studerats vilket därmed anses högst aktuellt att utforska då det kan ge bättre vägledning för träning efter främre korsbandsskada. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse i belastning mellan ett dam- och flickelitfotbollslag inom samma förening i Sverige:under en vecka i försäsong och en vecka i matchsäsong.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :Elin Pettersson; Sofia Lindström; [2023]
  Nyckelord :Workload; GPS-data; Female soccer elit; Träningsbelastning; GPS-data; Professionell kvinnlig fotboll;

  Sammanfattning : Introduction: Women soccer has increased in players participation over the last decade. Despite this, data is lacking in the transition between amateur and elite soccer, as most studies include male players. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans användning av screeningverktyg för att tidigt identifiera misstänkt sepsis

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Klara Wakéus; Olivia Pettersson; [2022-06-07]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Sepsis; Screeningverktyg; NEWS; qSOFA; SIRS; RETTS; Kompetens; Identifiering; Symtom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är ett globalt folkhälsoproblem som tar miljontals liv varje år. Sepsis kräver snabb identifiering och behandling. Behandlingen behövs för att undvika septisk chock med livshotande konsekvenser i form av multiorgansvikt. LÄS MER

 5. 5. Distansarbetets påverkan på organisationskulturen : Vad händer med organisationskulturen när snacket vid kaffemaskinen byts utmot breakout rooms

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Klara Pettersson; Caroline Strömberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER