Sökning: "Klara Roos"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Klara Roos.

 1. 1. ”I need my own armor, and soon. What a silly queen I'd look if I was to slowly be flattened into a man.” : Normbrytande kvinnliga protagonister i Erika Johansens The Queen of the Tearling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Elinor Roos; [2017]
  Nyckelord :Fantasy; Kvinnliga protagonister;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som utgångspunkt att genren fantasy inte enbart skall ses som eskapistisk utan som en möjlighet att behandla närliggande samhällsproblem som kan tydliggöras med hjälp av att läsaren blir satt i ett annat, helt främmande perspektiv. Utifrån detta undersöks ur ett genusvetenskapligt perspektiv två kvinnliga protagonister från Erika Johansens trilogi The Queen of the Tearling  med verken The Queen of the Tearling, The Invasion of the Tearling och The Fate of the Tearling. LÄS MER

 2. 2. Att främja ett ackomodativt lärande utifrån ettandragogiskt perspektiv : I en offentlig organisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Cecilia Hell; Klara Roos; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En upplevelse av att det finns begränsade kunskaper kring vuxna individers väg att lära utgörgrunden för denna undersökning. Utbildningar idag kommer ofta i form av föreläsningarvilket framför allt resulterar i ett assimilativt lärande, det vill säga ett ytligt lärande därindividen saknar förståelse för kunskapen. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelse av att vänta på en organtransplantation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Cecilia du Hane; Hanna Roos; [2015]
  Nyckelord :organtransplantation; patientupplevelse; väntelista; hopp; stöd; information;

  Sammanfattning : Väntan är oviss för de patienter som behöver ett nytt organ. Då det är brist på organ så kan väntan även bli lång. Syftet med uppsatsen är att belysa patienternas upplevelser av att vänta på ett organ. En litteraturstudie har gjorts och tio vetenskapliga studier har analyserats. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas upplevelser av att leva med en person som lider av bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Michaela Törnqvist-Roos; [2013]
  Nyckelord :Anhöriga; bipolär sjukdom; stöd och upplevelse;

  Sammanfattning : Bipolär sjukdom är en livslång sjukdom och livet tar en stor vändning, både för de somdrabbas samt de anhöriga. Det är av stor vikt för en sjuksköterska att kunna hantera ochstödja de anhöriga på ett bra sätt och genom att förstå de anhörigas upplevelser kan ettbättre stöd ges. LÄS MER

 5. 5. Livskvalitet och upplevelse av att leva med hjärntumör

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Weronica S Roos; Camilla Hjälmeskog; [2007]
  Nyckelord :Brain tumour; Cancer; Experience of living; Quality of life.; Hjärntumör; Cancer; Upplevelse av att leva med; Livskvalitet.;

  Sammanfattning : Brain tumour can be a chronic disease that affects individuals in many aspects. The course of events in the disease, the treatment and prognosis has an effect on the physical, as well as mental and social health and therefore influences individuals’ quality of life and wellbeing. LÄS MER