Sökning: "Klara Sjöberg"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Klara Sjöberg.

 1. 1. Mobilisering i akutskedet efter stroke : effekter på patientens funktionsnivå: en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karin Crantz; Louise Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Acute ischemic stroke; Early mobilisation; Functional outcome; Intracerebral hematoma; Level of functioning; Akut ischemisk stroke; Funktionsnivå; Funktionsutfall; Intracerebralt hematom; Tidig mobilisering;

  Sammanfattning : Mobilisation in the acute stages of stroke is a complex subject where the nurse must considerseveral confounding variables. There is an insufficient state of evidence around when andhow the first mobilisation should occur after stroke, and there is often uncertainty in thedecision making. LÄS MER

 2. 2. Odling av svensk lupin : strategier med fokus på ogräshantering

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emil Möller; Carl Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :blålupin; smalbladig lupin; narrow-leaf lupin; lupinus angustifolius;

  Sammanfattning : Människor blir allt mer miljömedvetna och vill inte äta kött i samma utsträckning som tidigare. Därför ökar användningen av protein från växtriket framförallt med protein från exempelvis soja som idag importeras från andra sidan jorden. LÄS MER

 3. 3. En trygg hamn på ett stormigt hav : En litteraturstudie om Anorexia nervosa-patienters upplevelser av mötet med vårdpersonal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Klara Sjöberg; Demi Campana; [2018]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; självbiografi; upplevelse; vårdpersonal; mötet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa är den allvarligaste formen av ätstörningar. Sjukdomen drabbar främst flickor och unga kvinnor och ger många komplikationer som kan vara både fysiska, psykiska och psykosociala. LÄS MER

 4. 4. Female presence within executive positions in European companies : The development in the European Union

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Klara Sjöberg; Sandra Drewniok; [2017]
  Nyckelord :Female presence; executive positions; gender pay gap; teritary education; legal framework;

  Sammanfattning : Background – In today’s globalized society, it is argued that gender diversity should be visible even withintop positions in management boards, since women and men now have similar impact as entrepreneurs,directors and consumers. Instead, there is an underrepresentation of females within top decision-makingpositions, where various barriers exist for women in their career advancements. LÄS MER

 5. 5. Leverantörsrelationer inom den svenska vattenkraften : En kvalitativ studie om hur företag kan utveckla och stärka leverantörsrelationer på en marknad med få leverantörer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Robin Holmström; John Sjöberg; [2015]
  Nyckelord :leverantörsrelationer; vattenkraft;

  Sammanfattning : Logistik och Supply Chain Management är något som blivit allt viktigare för företag att bemästra och där många upptäckt att det finns stora konkurrensfördelar att hämta för den som gör det rätt. Att arbeta för att förbättra sina leverantörer och deras prestationer har blivit en allt viktigare del för företag idag och leverantörsrelationer är därför något som blivit allt viktigare. LÄS MER