Sökning: "Klara Sundmark"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Klara Sundmark.

 1. 1. Bortgift och könsstympad – En barnrättslig studie om införandet av regler om utreseförbud i LVU

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klara Sundmark; [2021-05-04]
  Nyckelord :Utreseförbud; LVU; Barnäktenskap; Könsstympning; Barnrätt; Medborgarskap; Mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2020 infördes regler om utreseförbud i LVU som syftar till att förhindra att barn som bor i Sverige utsätts för barnäktenskap eller könsstympning utomlands. I denna uppsats analyseras och problematiseras den nya lagstiftningen utifrån ett barnrättsligt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. I skuggan av schizofreni : närståendevårdare till personer med schizofrenidiagnos

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Burbeck; Annie Sundmark; [2012]
  Nyckelord :Schizofreni; Närstående; Upplevelse; Utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund Schizofreni är en psykossjukdom med långvarig duration som kommer och går i skov. Det är oftare män än kvinnor som drabbas och de insjuknar vanligtvis i övre tonåren, kvinnor något senare. Gränsen mellan schizofreni och andra psykoser är svårdragen. LÄS MER