Sökning: "Klara Törnqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Klara Törnqvist.

 1. 1. Det viktiga samtalet – sexuell funktion inför behandling av abdominellt aortaaneurysm med endovaskulär teknik

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Klara Stavgren; Clara Törnqvist; [2019-08-01]
  Nyckelord :Sexuell funktion; Abdominellt aortaaneurysm; Endovaskulär teknik; Information; Sexuell hälsa; Kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna delstudie var att beskriva den sexuella funktionen hos män som skall genomgå behandling av abdominellt aortaaneurysm, AAA, med endovaskulär teknik, EVAR, samt den information de fått i samband med detta.Bakgrund Äldre män med hjärt- och kärlsjukdom, såsom AAA, drabbas ofta av sexuell dysfunktion. LÄS MER

 2. 2. ÄLDRES UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV AKTIVITET

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Julia Lundby; Klara Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det ökade antalet äldre tillsammans med kravet på en högkvalitativ och personcentrerad vård är en utmaning för vårdpersonal inom äldreomsorgen. Forskning visar att aktivitet har en positiv effekt på äldres livskvalitet och vårdboenden organiserar aktiviteter för att främja äldres hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Inbound innovation across the organizational life cycle : A multiple case study

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Broman; Törnqvist Oscar; [2015]
  Nyckelord :Innovation; open innovation; inbound innovation; organizational life cycle;

  Sammanfattning : The digital sector is often described as rapidly evolving, hence organisations within it need toremain innovative in order to cope with the changes. However, the traditionally closedapproach towards innovation has been increasingly criticized. LÄS MER

 4. 4. Inbound innovation across the organizational life cycle : A multiple case study

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Broman; Törnqvist Oscar; [2015]
  Nyckelord :Innovation; Open innovation; Inbound Innovation; Organizational life-cycle;

  Sammanfattning : The digital sector is often described as rapidly evolving, hence organisations within it need toremain innovative in order to cope with the changes. However, the traditionally closedapproach towards innovation has been increasingly criticized. LÄS MER

 5. 5. Vindstabiliserig av småhus : en jämförelse av olika beräkningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Fredrik Törnqvist; [2012]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vid nyetablering av bostadsområden byggs ofta långsmala hus tätt intill varandra. Placering av fönster är då i princip samlad till gavlarna och öppna planlösningar används för att få in ljuset i huset. Vid dimensionering för horisontell vindlast måste två fall undersökas för en byggnad. LÄS MER