Sökning: "Klara Törnqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Klara Törnqvist.

 1. 1. ÄLDRES UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV AKTIVITET

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Julia Lundby; Klara Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det ökade antalet äldre tillsammans med kravet på en högkvalitativ och personcentrerad vård är en utmaning för vårdpersonal inom äldreomsorgen. Forskning visar att aktivitet har en positiv effekt på äldres livskvalitet och vårdboenden organiserar aktiviteter för att främja äldres hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Inbound innovation across the organizational life cycle : A multiple case study

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Broman; Törnqvist Oscar; [2015]
  Nyckelord :Innovation; open innovation; inbound innovation; organizational life cycle;

  Sammanfattning : The digital sector is often described as rapidly evolving, hence organisations within it need toremain innovative in order to cope with the changes. However, the traditionally closedapproach towards innovation has been increasingly criticized. LÄS MER

 3. 3. Inbound innovation across the organizational life cycle : A multiple case study

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Broman; Törnqvist Oscar; [2015]
  Nyckelord :Innovation; Open innovation; Inbound Innovation; Organizational life-cycle;

  Sammanfattning : The digital sector is often described as rapidly evolving, hence organisations within it need toremain innovative in order to cope with the changes. However, the traditionally closedapproach towards innovation has been increasingly criticized. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars hopp i upplevelsen av att ha ett barn med diagnosen cancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Carolina Samuelsson; Amanda Törnqvist; [2015]
  Nyckelord :Cancer; childhood neoplasms; experience; hope; parent; Barncancer; cancer; förälder; hopp; upplevelse;

  Sammanfattning : Varje år drabbas ca 300 barn av någon form av cancer i Sverige. Att ett barn insjuknar i cancer påverkar inte bara det sjuka barnet utan även föräldrarna. Cancerdiagnosen skapar en krissituation hos hela familjen. I samband med denna krissituation uppkommer även begreppet hopp. LÄS MER

 5. 5. Anhörigas upplevelser av att leva med en person som lider av bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Michaela Törnqvist-Roos; [2013]
  Nyckelord :Anhöriga; bipolär sjukdom; stöd och upplevelse;

  Sammanfattning : Bipolär sjukdom är en livslång sjukdom och livet tar en stor vändning, både för de somdrabbas samt de anhöriga. Det är av stor vikt för en sjuksköterska att kunna hantera ochstödja de anhöriga på ett bra sätt och genom att förstå de anhörigas upplevelser kan ettbättre stöd ges. LÄS MER