Sökning: "Klara Thureson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Klara Thureson.

 1. 1. Arbetslaget och fotbollslaget : en fallstudie om social identifikation med multipla grupper

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Klara Thureson; Astrid Een; [2014]
  Nyckelord :Amatöridrott; fotboll; gruppdynamik; organisation; social identifikation; social kategorisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur individer påverkas i sin yrkesidentitet och i sitt yrkesutövande av att vara medlem i ett amatörfotbollslag tillsammans med sina kollegor. Haslam et al talar om social identifikation och hur individen påverkas av att identifiera sig med grupper. LÄS MER

 2. 2. Delat ledarskap : En studie om ett delat manligt och kvinnligt ledarskap

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Joakim Thureson; [2010]
  Nyckelord :ledarskap; delat ledarskap; manligt; kvinnligt;

  Sammanfattning : I en värld där organisationerna blir större och komplexare och det blir mer och mer att ta ställning till, så väcks intresset för att dela på ledarskapet. Både på arbetsplatsen och i privatlivet vill vi få mer gjort. För att klara dessa nya krav som ställs på oss så kan ett delat ledarskap vara en av lösningarna. LÄS MER