Sökning: "Klara-grund"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Klara-grund.

 1. 1. Alternativ till betong inom grundläggning : En jämförelse mellan två innovativa grundläggningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Emanuel Strandberg; Jon Boketun; [2022]
  Nyckelord :Betong; Byggkonstruktion; Grundläggning; Alternativ grundläggning; Koljern-grund; Klara-grund; KL-trä; Cellglas;

  Sammanfattning : Concrete is one of the most used materials and is a significant part of current construction due to the material’s good properties. However, there is also something very negative about concrete, the emissions at production stage. LÄS MER

 2. 2. Vidareutveckling av termoformningsmaskin

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Jimmi Roxhagen; [2018]
  Nyckelord :Innovation; Design; Material Processing; Further Development; Efficiency; Innovation; Design; Materialbearbetning; Vidareutveckling; Effektivisering;

  Sammanfattning : I dagsläget använder sig Plastic Produkter AB sig av termoformningsmaskiner för hantering av halvfabrikat av termoplaster, en maskin som de tillverkat och även sålt vidare till olika sorters kunder. Ursprungsmaskinen tillverkades i ett simpelt utförande endast för att klara grund behovet att bocka olika arbetsstycken. LÄS MER