Sökning: "Klas Öhling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Klas Öhling.

 1. 1. Filmproduktion och multimodalt meningsskapande - ett ämnesintegrerat projekt i bild och kemi i grundskolans årskurs 4

  Master-uppsats,

  Författare :Klas Öhling; [2019-03-07]
  Nyckelord :Bilddidaktik; multimodalitet; filmberättande; retorik; semiotik; meningsskapande; estetiska lärprocesser; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : Studiens resultat visar att eleverna använder och experimenterar med en mängd filmretoriska berättarresurser för att gestalta sina kemilaborationer. Genom att använda sig av bild, text, ljud, musik, grafiska element ochkroppsspråk i samklang, via den digitala tekniken, synliggörs multimodalt meningsskapande i flera aspekter. LÄS MER

 2. 2. Upplevelse och sammanhang : film som lärandekontext

  Magister-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Klas Öhling; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER