Sökning: "Klas Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Klas Andersson.

 1. 1. Ett stort tramp för Foley : En fördjupning inom Foleyns arbetsmetoder

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Kristoffer Andersson; Tim Netzler; [2018]
  Nyckelord :Filmljud; Ljudläggning; Foley; Tramp; Arbetsprocess;

  Sammanfattning : Denna undersökning tar hjälp av tidigare forskning, intervjuer, egna erfarenheter och diskussioner, för att komma till botten med om det finns en branschstandard gällande materialen som används i foleystudion samt arbetsprocessen. Stommen i undersökningen bygger på tre olika intervjuer gjorda med Klas Dykhoff, professor på Stockholms Dramatiska Högskola, foleyartisterna Patrik Strömdahl och Ulf Olausson som är egenföretagare och verksamma inom foley. LÄS MER

 2. 2. Working capital management and Firm performance : In Swedish listed firms

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ted Andersson; Klas Blomdahl; [2017]
  Nyckelord :Corporate finance; Working capital management; Cash conversion cycle; Firm performance; Sweden;

  Sammanfattning : Purpose: Present paper aims to help managers in their working capital management decisions by answering: Does the cash conversion cycle and its individual components affect firm performance of Swedish listed firms? Design/Methodology/approach: Present paper applies the cash conversion cycle and its individual components as working capital management measures to investigate the impact of working capital management on market value and profitability. During the period 2012-2015, 707 observations are made. LÄS MER

 3. 3. Framställningen av kalla krigets Sovjet: : En kvantitativ och en kvalitativ analys av historieläroböcker mellan åren 1986 till 2012

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mikael Andersson; Robin Fornell-Olsson; [2017]
  Nyckelord :Cold War; Sovjetunionen; history textbooks; democracy; communism; eastern bloc; qualitative textual analysis; quantitative content analysis;

  Sammanfattning : In this Bachelor Thesis The Writers Aim To investigate the portrayal of the Soviet Union in the cold war. This portrayal is investigated using two different approaches, one qualitative and one quantitative. The qualitative method examine, through a textual analysis, the portrayal of the Soviet Union in two schoolbooks produced in different years. LÄS MER

 4. 4. Why do people choose to become a career counselor?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jonathan Klingberg; Klas Andersson; [2017]
  Nyckelord :Gottfredson; Högre studier; Intresse; Socialt arbete; Studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Det har tidigare genomförts flertalet studier inom grundskolan och angående val till gymnasiet. Undersökningar som belyser val till högre studier är dock en bristvara, i synnerhet för enskilda utbildningar. Det visar sig dock att den dominerande orsaken till val av högre studier är intresse. LÄS MER

 5. 5. Att synliggöra det dolda : En fallstudie om dolda skador i Elektronikbolagets materialflöde av tv-apparater

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Klas Lundvall; Hanna Altsäter; [2016]
  Nyckelord :Dolda skador; kvalitetsbrister; processer; orsak-verkan; förbättringsåtgärder;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete i logistik för civilekonomprogrammet, 30 hp. Kurskod 4FE19E VT 2016 Författare - Hanna Altsäter och Klas Lundvall Handledare - Petra Andersson Examinator - Helena Forslund Titel - Att synliggöra det dolda- En fallstudie om dolda skador i Elektronikbolagets materialflöde av tv-apparater Bakgrund - Muha (2012) menar att det förekommer en ökad oro bland tillverkare och distributörer som levererar känsliga produkter kring dolda skador i materialflödet. LÄS MER