Sökning: "Klas Hjortstam"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Klas Hjortstam.

 1. 1. Tunguli kasus : Kasusbruket i Tungulus i Cod. Holm. D 4a

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Klas Hjortstam; [2017]
  Nyckelord :kasus; språkhistoria; svenska; grammatik;

  Sammanfattning : Föremålet för denna uppsats är det fornsvenska verket Tungulus, sådant det föreligger i hand­skriften Cod. Holm. D 4a, daterad till 1457. Dess troliga tillkomstplats är Strängnäs. LÄS MER

 2. 2. Nedstigning, sanning och berättande : en narratologisk analys av Joseph Conrads Mörkrets hjärta.

  L2-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Klas Hjortstam; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER