Sökning: "Klas JOhansson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Klas JOhansson.

 1. 1. Gymnasieelevers förståelse och upplevelser av Förintelsen i historieundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ellinor Johansson; [2018]
  Nyckelord :The Holocaust; Historical understanding; Methods; Historical use; Pupils.;

  Sammanfattning : This study focus is on pupils historical understanding of the Holocaust. The main purpose and question in this study is to answer what types of work methods and materials pupils used in Holocaust education in historical class. LÄS MER

 2. 2. A Marriage of Cultures – A qualitative case study of cultural integration in the pre-stage of a merger

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Gerhamn; Klas Johansson; [2017]
  Nyckelord :Mergers and acquisitions; cultural integration; pre-merger; organizational cultural change.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this thesis is to get a deeper understanding of cultural integration in the pre-stage of a merger process and by doing so also contribute to an understanding of merger outcomes. Research Question: How is cultural integration managed in the pre-merger stage and how is this perceived by employees? Methodology: Through an interpretative epistemological approach we developed a qualitative case study, where we simultaneously worked with theory and empirical material through an abductive approach. LÄS MER

 3. 3. Fördelar med en växtbaserad kost som behandling vid kroniska sjukdomar : en kvalitativ studie om patienters upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Klas Johansson; [2016]
  Nyckelord :växtbaserad kost; vegan; vegetarisk; kroniska sjukdomar; astma; allergi; crohn s sjukdom; hjärt- kärlsjukdom;

  Sammanfattning : BakgrundKroniska sjukdomar utgör nu den största sjukdomsbördan i världen och 70-80% av sjukvårdskostnaderna. De flesta kroniska sjukdomar kan förebyggas med ändrade levnadsvanor men det behövs effektiva metoder. LÄS MER

 4. 4. Konceptutveckling i bostadsbranschen – en möjlighet till innovation och mervärdeskapande

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Fredrik Karlsson; Klas Johansson; [2015]
  Nyckelord :Real Estate; Concept Living; Innovation; Leadership; User-centered; Konceptboende; Konceptualisering; Bostäder; Innovation; Ledarskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. FM-system, till vilken nytta? : En litteraturstudie om FM-systemets nytta för grundskoleelever med lätt till grav hörselnedsättning

  Kandidat-uppsats, ; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Klas Johansson; Terese Loberg; [2013]
  Nyckelord :FM-system; hörselnedsättning; hörseltekniska hjälpmedel; skola; taluppfattning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER