Sökning: "Klas Lundberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Klas Lundberg.

  1. 1. Fyrfärgssatsen

    Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

    Författare :Karl Lundberg; [2009]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Få satser inom matematiken är så omtalade som fyrfärgssatsen. Den klas- siska formuleringen säger att fyra färger räcker för att kunna färglägga alla kartor på så vis att två angränsande områden inte får samma färg. Trots sin enkla formulering tog det över ett sekel att bevisa fyrfärgssatsen. LÄS MER