Sökning: "Klass och yrkesval"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Klass och yrkesval.

 1. 1. Flytta eller stanna - Tankar om framtiden : En intersektionell studie om niondeklassares upplevelser av studie- och yrkesval och boendeort

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Levander; Elina Bygdén; [2020]
  Nyckelord :Studie- och yrkesval; flytta; boendeort; klass och genus;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i årskurs nio från Vindeln och Gällivare ser på studie- och yrkesval och hur genus, klass och boendeort kan relateras till elevernas uppfattningar om framtida möjliga studie- och yrkesval och frågan om att flytta eller stanna kvar på boendeorten. Studien avser att besvara frågeställningarna “hur ser elever i årskurs nio från Vindeln och Gällivare på framtida studie- och yrkesval?” och “hur kan genus, klass och boendeort relateras till elevernas uppfattningar om möjliga studie- och yrkesval och frågan om att flytta eller stanna kvar på boendeorten?”. LÄS MER

 2. 2. Studie-och yrkesval i relation till socioekonomisk bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Natalie Christensson; [2018]
  Nyckelord :Utbildning; klass; studie-och yrkesvägledning; intergenerationell reproduktion;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om studie-och yrkesval och hur dessa är relaterade till socioekonomisk bakgrund. Tidigare studier har visat att föräldrars utbildning och klasstillhörighet är faktorer som påverkar huruvida individer väljer att fortsätta med sina studier efter gymnasiet eller ej. LÄS MER

 3. 3. Upplevelse av att vara man inom sjuksköterskeprofessionen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Mamani Paloma; Thommy Svensson; [2017]
  Nyckelord :Gender; gender roles; gender stereotypes; male gender; male nurses; masculinity; experience; stereotypes; qualitative!study; qualitative research;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeprofessionen är en kvinnodominerad arena och antalet manliga sjuksköterskor är lågt. Detta är ett resultat av samhällets normer och attityder kring genus. Normer kring genus är inget statiskt utan förändras över tid. Andelen manliga sjuksköterskor ökar men det går trögt. LÄS MER

 4. 4. Studie- och yrkesvägledarens perspektiv gällande likvärdighetens villkor i skolan : - en känslig fråga, färgad av kön, kultur och klass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Frida Sedin; Maria Vallin; [2015]
  Nyckelord :bakgrundsfaktorer; behov; elever; förutsättningar; skola; studie- och yrkesval; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Examensarbetet redovisar ett antal studie- och yrkesvägledares erfarenheter kring hur elevers kön, sociala och etniska bakgrund påverkar deras behov och motivation att uppsöka studievägledning. Vidare beskriver arbetet studie- och yrkesvägledares uppfattningar kring studie- och yrkesvägledningens strukturering och hantering för att främja likvärdighet bland elever i den svenska skolan. LÄS MER

 5. 5. Vägledningssamtal och förväntningar mellan utbildningen och det praktiska arbetet : Med fokus på genus, klass och etnicitet i studie- och yrkesvägledares yrkesroll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Rebecca Gustafsson; [2014]
  Nyckelord :Vägledningssamtal; genus; klass; etnicitet;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur verksamma studie- och yrkesvägledare ser på begreppen genus, klass och etnicitet i sin arbetsroll, främst vid vägledningssamtal. Frågeställningarna för denna studie handlar om att få reda på hur yrkesvägledare arbetar kring begrepp som genus, klass och etnicitet i deras arbete och vad de fått erfara under deras år som yrkesvägledare i samband med just dessa begrepp. LÄS MER