Sökning: "Klassifikation"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet Klassifikation.

 1. 1. Dewey Decimal Classification i en globaliserad tidsålder – på väg mot pluralistiska klassifikationer? : En studie av klass 200 med utgångspunkt i kvantitativ innehållsanalys och diskursteori

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Madeleine Hebo; [2019]
  Nyckelord :Classification; Dewey; Discourse; Pluralism; Religion; Mixed method; Klassifikation; Dewey; Diskurs; Pluralism; Religion; Mixad metod;

  Sammanfattning : Classification systems constitute important tools within the field of knowledge organisation. The following bachelor thesis addresses Dewey Decimal Classification (DDC) and discusses the potential of bias in the religion class. LÄS MER

 2. 2. Musikproduktion 1 på gymnasiet : Kunskap om arbetsmiljöfrågor och vad som uppfattas centralt i kursen Musikproduktion 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Oliver Murley; [2019]
  Nyckelord :skolverket; gy11; kursplan; musikproduktion; läroplansteori; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att få fördjupad kunskap om hur gymnasielärare förhåller sig till den särskilda betoningen på kunskaper om arbetsmiljöfrågor i Musikproduktion 1 och vad som uppfattas centralt i kursen. För att få en djupare förståelse om vad som kan uppfattas som centralt har begreppet musikproduktion redogjorts med hjälp av tidigare forskning. LÄS MER

 3. 3. JÄMFÖRELSE AV ATTITYDANALYS ALGORITMER FÖR SPELOMDÖMEN

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Niclas Gernandt; Jaser Farhod; [2019]
  Nyckelord :sentiment analysis; machine learning; lexicon; reviews; classification; attitydanalys; maskininlärning; lexikon; omdömen; klassifikation;

  Sammanfattning : Idag finns det stora mängder användar-skapat data i form av texter från spelomdömen till åsikter i mikro-bloggar som Twitter. Att analysera detta data kan vara utav värde för både företag och akademisk forskning men är väldigt omfattande. LÄS MER

 4. 4. Comparison of Machine Learning Techniques when Estimating Probability of Impairment : Estimating Probability of Impairment through Identification of Defaulting Customers one year Ahead of Time

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Alexander Eriksson; Jacob Långström; [2019]
  Nyckelord :Classification; Imbalanced Data; Machine Learning; Probability of Impairment; Risk Management; Klassificering; Obalanserat Data; Maskininlärning; Probability of Impairment; Riskhantering;

  Sammanfattning : Probability of Impairment, or Probability of Default, is the ratio of how many customers within a segment are expected to not fulfil their debt obligations and instead go into Default. This is a key metric within banking to estimate the level of credit risk, where the current standard is to estimate Probability of Impairment using Linear Regression. LÄS MER

 5. 5. Classification of Financial Instruments

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Andreas Lindberg; [2019]
  Nyckelord :IFRS; Financial instruments; Classification; Fair value; Fair value hierarchy; Autocall; Swap; European option; Asian option; Implied volatility; Correlation; Market activity; Interest rates;

  Sammanfattning : In this thesis a general framework and accompanying guidelines for how to classify financial instruments within the fair value hierarchy (included within IFRS 13) is presented. IFRS 13 introduces a broad and loosely defined regulation of how to classify a financial instrument which leaves room for misinterpretation and uncertainties. LÄS MER