Sökning: "Klassisk sång"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Klassisk sång.

 1. 1. Med sång och luftflöde mot musikaliska och tekniska mål : En praktisk applicering av Arnold Jacobs teorier

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Emma Granstam; [2020]
  Nyckelord :song; wind instrument; sång; luftflöde; trumpet; brassinstrument; blåsinstrument; övningsteknik; inlärning;

  Sammanfattning : Arnold Jacobs var en världsberömd tubaist och pedagog som utvecklade en metod som han kallade för song and wind. Metoden kopplades tydligt till vetenskapliga upptäckter inom fysiologi och psykologi och gick ut på att jobba med sång och mentala föreställningar och att använda luftflödet. LÄS MER

 2. 2. Samma röst i olika genrer : Hur jag som sångare anpassar min röst efter olika musikaliska genrer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Hanna Gunnars; [2020]
  Nyckelord :sångteknik; genre; andning; stöd; placering; klangbildning; artikulation; munhåla; CCM; klassisk sång; folkmusik; mod;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Jazz eller klassisk undervisning? : En jämförande studie om betydelsen av slagverkslärares genreinriktning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Viktor Kannisto; [2020]
  Nyckelord :genre; comparative study; interview; percussion teachers; the Swedish music and culture school; pedagogic choices; socio-cultural perspective; prompts; genre; jämförande studie; intervju; slagverkslärare; musik- och kulturskola; pedagogiska val; sociokulturellt perspektiv; prompts;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om, och i så fall hur, utbildade slagverkslärare anser att deras olika genreinriktningar påverkar deras undervisning med elever på musik- och kulturskola. Studien syftar även till att undersöka om, och i så fall vilka, andra faktorer dessa lärare anser kan påverka deras undervisning. LÄS MER

 4. 4. Sångcykler, språk och scenpoesi – två sätt att hantera sångcykelns språkbarriär

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Julia Andersson; [2019-10-02]
  Nyckelord :sångcykel; scenpoesi; spoken word; översättning; klassisk sång; Mahler;

  Sammanfattning : Detta arbete fokuserar på två olika metoder att göra texten i en sångcykel mer tillgänglig för en publik som inte har sångcykelns språk (i detta fall tyska) som sitt modersmål. Den första metoden är att framföra den ena sångcykeln på originalspråk understödd med ett översättningsblad, och med svensk scenpoesi mellan sångerna. LÄS MER

 5. 5. Multimodal kommunikation mellan sångpedagog och sångelev

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Mathias Zachariassen; [2019]
  Nyckelord :Klassisk sång; sångpedagog; mästar-lärlingtradition; mästarlära; multimodal kommunikation; design för lärande; socialsemiotik; appoggio;

  Sammanfattning : .... LÄS MER