Sökning: "Klaus Can"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Klaus Can.

 1. 1. Using XAI Tools to Detect Harmful Bias in ML Models

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Klaus Virtanen; [2022]
  Nyckelord :Explainable AI; XAI; Machine Learning; Bias; Bias in Machine Learning; LIME; SHAP;

  Sammanfattning : In the past decade, machine learning (ML) models have become farmore powerful, and are increasingly being used in many important contexts. At the same time, ML models have become more complex, and harder to understand on their own, which has necessitated an interesting explainable AI (XAI), a field concerned with ensuring that ML and other AI system can be understood by human users and practitioners. LÄS MER

 2. 2. Customers perception of Artificial Intelligence as Chatbots in CRM

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Elsa Kuylenstierna; Hanna Trägårdh; [2021]
  Nyckelord :CRM; customer relationship management; chatbots; artificial intelligence; ai; marketing; customer service; business administration; gen z; gen y; generations;

  Sammanfattning : ABSTRACT  Title: Customers perception of Artificial Intelligence as Chatbots in CRM  Subject: Bachelor thesis in business administration, 15 hp  Authors: Hanna Trägårdh & Elsa Kuylenstierna  Supervisor: Klaus Solberg Söilen  Examiner: Ulf Aagerup  Keywords: Artificial intelligence, Chatbots, Customer Relationship Management, Generation Z, Generation Y  Purpose: The purpose of this study is to determine the perception Swedish customers from Gen Z and Gen Y have of companies using chatbots in customer relationship management. Furthermore the study will analyze if the different generational groups perceive chatbots in different ways. LÄS MER

 3. 3. Alvedon vs det generiska läkemedlet Pamol : En studie om konsumentens kännedom, trovärdighet och dess påverkan av prisskillnader inför ett köpbeslut.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Darja Faily; Nader Albanna; [2021]
  Nyckelord :Knowledge; Credibility; Purchase Decision; Price; Alvedon; Pamol; Generic Drugs; kännedom; trovärdighet; Pris; Konsumtion; Köpbeslut; Generiska läkemedel; Marknadsföring; Alvedon; Pamol;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Alvedon vs det generiska läkemedlet Pamol - En studie om konsumentens kännedom, trovärdighet och dess påverkan av prisskillnader inför ett köpbeslut. Datum: 2021-05-25 Nivå: Kandidatuppsats  Författare: Darja Faily & Nader Albanna Handledare: Christine Tidåsen Examinator: Klaus Solberg Søilen Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka konsumenters preferens och uppfattning av de generiska paracetamol-läkemedlen Alvedon och Pamol. LÄS MER

 4. 4. Affärsrelationen mellan tillverkare & återförsäljare : Ur tillverkarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Lisa Berg; Linnea Petersson; [2021]
  Nyckelord :business relationships; manufacturers; retailers; trust; affärsrelationer; tillverkare; återförsäljare; tillit;

  Sammanfattning : Titel: Affärsrelationen mellan tillverkare och återförsäljare: ur tillverkarens perspektiv Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi inriktning affärsrelationer, 15 hp Författare: Lisa berg & Linnea Petersson Datum: 2021-05-24 Nivå: Kandidatuppsats Handledare: Svante Andersson Examinator: Klaus Solberg Problemformulering: Hur ser förtroendet ut inom affärsrelationen mellan tillverkare ochåterförsäljare inom den konkurrensutsatta möbel och inredningsbranschen, utifrån tillverkaresperspektiv? Syfte: Syftet med denna uppsats är att belysa och få djupare förståelse kring hur förtroendetser ut mellan tillverkare och återförsäljare inom den skandinaviska möbel ochinredningsbranschen. Förtroende är en av alla byggstenar i samtliga relationer men styrkan itillit och förtroende kan variera över tid. LÄS MER

 5. 5. Alpinism as a Form of Intangible Cultural Heritage from the Perspective of Interactive Methods in Digital Humanities

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Klaus-Georg Deck; [2021]
  Nyckelord :alpinism; cultural heritage; digital humanities; interactive methods; augmented reality; virtual reality;

  Sammanfattning : In 2019, alpinism was inscribed in the UNESCO representative list of the intangi­ble cultural heritage of humanity. This thesis shows that alpinism as intangible cultural heritage can be made experienceable for everyone by means of interactive technologies of digital humanities. LÄS MER