Sökning: "Klimakteriet"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet Klimakteriet.

 1. 1. Att vara en kvinna utan en livmoder : En litteraturstudie om kvinnors upplevelser efter hysterektomi i fertil ålder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Björdin; Matilda Holmberg; [2024]
  Nyckelord :Hysterektomi; kvinnor i fertil ålder; livsvärld; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hysterektomi innebär att hela eller delar av kvinnans livmoder avlägsnas genom operation. År 2022 genomfördes 6515 hysterektomier i Sverige. Kvinnans kropp påverkas till följd av hysterektomin genom exempelvis infertilitet, vilket gör beslutet att genomgå en operation komplext. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av klimakteriet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jenny Höglund; Jennie Selerud; [2024]
  Nyckelord :Klimakteriet; Kvinnor; Upplevelse; Transitionsteorin;

  Sammanfattning : Bakgrund Klimakteriet är en naturlig del av kvinnans åldrande då fertiliteten avtar och menstruationen upphör. Vanliga symtom är fysiska och psykiska såsom värmevallningar, sömnstörningarnedstämdhet och humörsvängningar. Östrogenbehandling för att minska symtomen är vanligt förekommande. LÄS MER

 3. 3. Sexuell hälsa under klimakteriet hos kvinnor i Sverige-En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser, en enkätundersökning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Jakhammer; Henny Karlberg Lindqvist; [2024]
  Nyckelord :Nyckelord Kvinnohälsa; Klimakteriet; Sexuell hälsa; Barnmorska; Partnerskapsteorin; Jämställd hälsa; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Sexuell hälsa kräver att alla människors sexuella rättigheter respekteras och skyddas. I klimakteriet är det inte ovanligt att kvinnor upplever att sexualiteten påverkas. Hur klimakteriet påverkar kvinnor är individuellt och mångfacetterat. LÄS MER

 4. 4. ”Ska man vänta till den här åldern för att få ett fantastiskt sexliv?” En reflexiv tematisk analys om upplevelsen av sexualitet och sexuell tillfredsställelse i klimakteriet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Louise Alvers; Linn Wengholt; [2024]
  Nyckelord :Klimakteriet; Sexualitet; Sexuell tillfredsställelse; Menopause; sexuality; sexual satisfaction; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the experience of sexuality and sexual satisfaction during menopause. As a part of the research project “Factors affecting sexual satisfaction: An exploratory and cross-cultural examination of sexual and aesthetic ideals and norms, self-compassion and body awareness” at Lund University we conducted eight semi-structured interviews. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet och livskvalitet bland kvinnor i klimakteriet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Tilde All; Hanna Otterhed; [2024]
  Nyckelord :Menopause; Health Related Quality of Life; Physical Activity; Menopause Rating Scale; RAND-36; WHO Guidelines on Physical Activity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utöver hormonbaserade läkemedel har fysisk aktivitet visat effekt på klimakterierelaterade besvär men få studier har utförts om relationen mellan fysisk aktivitet, klimakteriebesvär och hälsorelaterad livskvalitet i en svensk population. Syfte: Syftet var att undersöka klimakteriebesvär, hälsorelaterad livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå bland kvinnor i Sverige i klimakteriet samt att studera hur fysisk aktivitetsnivå relaterar till livskvalitet och klimakteriebesvär. LÄS MER