Sökning: "Klimatångest"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Klimatångest.

 1. 1. Klimatförändringarnas förstärkning genom positiva återkopplingsmekanismer : samt pedagogiska implikationer för undervisning om klimatförändringarna i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Biologi

  Författare :Alexandra Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :klimatförändringar; positiva återkopplingsmekanismer; klimatångest; biologiundervisning;

  Sammanfattning : Mänsklig aktivitet har lett till ett ökat utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Ett nästintill linjärt förhållande mellan koncentrationen växthusgaser och den globala temperaturen har noterats, där en ökad växthusgaskoncentration leder till en förhöjd temperatur på jorden. LÄS MER

 2. 2. Klimatundervisning i skolans tidiga år för miljövänliga attityder och beteenden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Matilda Forss; Li Friberg; [2022]
  Nyckelord :Klimatförändringar; Klimatundervisning; Klimatångest; Miljövänliga attityder; Skolans tidiga år;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att undersöka hur klimatundervisning i skolans tidiga år kan utformas för att bidra till miljövänliga attityder och beteenden i klimatundervisning. Arbetet behandlar även hur lärare kan minska klimatångest hos elever i klimatundervisning. LÄS MER

 3. 3. Allmänhetens attityder till klimatförändringar och demografiska förklaringsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Johanna Arvidsson; Petra Samuelsson; [2022]
  Nyckelord :klimatförändringar; sociala medier; traditionella medier; attityder; ålderstillhörighet; demografi; klimatångest; klimatskepticism;

  Sammanfattning : FN:s klimatpanel IPCC slår fast att jordens klimat förändras i en takt som saknar motstycke i mänsklighetens historia, med effekter som extremväder, havsnivåhöjningar, isavsmältning och havsförsurning att vänta. Inom klimatkommunikationen har media pekats ut som ett avgörande verktyg för att stärka medvetenhet, forma attityder och öka förståelsen för klimatförändringar. LÄS MER

 4. 4. Klimatångestens påverkan på ungdomars handlingskraft : Vad ungdomar gör av sin klimatångest och vad som framkallar oron

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Marcus Lindén; [2022]
  Nyckelord :Klimatångest; klimatengagemang; klimatförändringar; samhällsintresse; organisering.;

  Sammanfattning : Klimatångest är ett begrepp som blivit alltmer aktuellt i och med de pågående klimatförändringarna. Klimatångest kan drabba unga genom en stor oro inför framtiden baserat på klimatförändringarnas konsekvenser. Denna uppsats fokuserar på gymnasieungdomar med klimatångest och hur de agerar på den. LÄS MER

 5. 5. Extremväder och känslostormar : ClimateCope: En skräddarsydd IKBT-studie för individer som upplever psykiska besvär relaterat till klimatförändringarna

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Amanda Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Internetbehandling; IKBT; RCT; klimatförändringar; klimatångest; psykisk ohälsa; depression; stress; ångest;

  Sammanfattning : Psykiska besvär har visat sig påverkas av och/eller öka i samband med ökade klimatförändringar, varvid ett ökat behov av psykologisk behandling uppdagats. Aktuell forskning i ämnet är dock bristfällig och i dagsläget finns ingen evidensbaserad metod vid psykiska besvär kopplat till klimatförändringarna. LÄS MER