Sökning: "Klimatanpassningar"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Klimatanpassningar.

 1. 1. ATTITYDER TILL KLIMATAÅTGÄRDER: EN FRÅGA OM EKONOMISKA SITUATION ELLER KLIMATORO? - En komparativ studie mellan 10 av EU:s medlemsstater

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elias Lindeblad; [2022-02-02]
  Nyckelord :Klimatanpassningar; Ekonomisk situation; Klimatoro; EU; Europa; Medlemsstater; Jämförande studie; Climate adaptation; Economic situation; Worry about climate change; EU; Europe; Memberstates; Comparative study;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aim to clarify what factors effect citizen’s attitudes toward climate adaptations in the EU member states. Previous research shows that citizen’s economic situation and whether you are worried about climate change or not, are important factors that shapes the attitude towards climate adaptation. LÄS MER

 2. 2. Cultural Ecosystem Services on the university campus - A student-centered approach to assess psychological and climate-related benefits of cultural ecosystem services on the university campus.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Christoffer Hahn; [2021]
  Nyckelord :cultural ecosystem services; environmental appraisal; university campus; green areas; climate change adaptation; climate change mitigation; urban heat island effect; perceived biodiversity; perceived restorativeness; NCP; multifunctionality.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : With climate change being one of the largest worldwide challenges of our time, it is important to prevent the loss of natural ecosystems that can act to mitigate climate change. Moreover, ensuring that urban areas are designed for human needs in conjunction with climate change adaptation/mitigation for a sustainable environment is crucial. LÄS MER

 3. 3. Viktiga funktioner och designfaktorer i resecentrum : Klimatanpassningar för subarktiskt klimat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Matilda Anttila; [2021]
  Nyckelord :Travel center; subarctic climate; winter; sustainable transport; attractive urban spaces; Resecentrum; subarktiskt klimat; vinter; hållbara transporter; kollektiva resor; attraktiva stadsrum;

  Sammanfattning : I Sverige finns en enighet om att kollektivtrafiken måste utvecklas om målsättningar för klimat och attraktiva städer ska kunna nås. Trafiksystemets utformning har i sin helhet stor betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling. Resecentrumen håller på att få en allt viktigare roll i stora som små städer. LÄS MER

 4. 4. Sustainability Control Systems – vägen mot hållbarhet? : En studie om medarbetarens roll i utvecklingsprocessen mot effektiv hållbarhetsstyrning hos en bank- och försäkringsaktör

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Therese Groth; Malin Sundén; [2019]
  Nyckelord :Sustainability control systems; SCS; Bank- och försäkringsaktör; Möjliggörande och tvingande styrning; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Samhället står inför stora klimatanpassningar på grund av den globala uppvärmningen som medför förödande konsekvenser för människa och miljö. En viktig medverkare i arbetet för klimatanpassningen är bank- och försäkringsaktörer som med hjälp av den erfarenhet de besitter kan bidra till samhällets klimatanpassning. LÄS MER

 5. 5. Municipalities' ability to adapt the existing built environment to the changing climate : A case study of Täby, Vellinge, and Gothenburg

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Katarina Rylander; [2019]
  Nyckelord :Climate change; climate adaptation; built environment; urban planning; legislation; challenges;

  Sammanfattning : One of the most challenging issues within the planning and development process of our cities and societies is the changing climate that already can be seen in several parts of the world. To be able to decrease the cities’ and societies’ vulnerability towards these projections it is important to actively work with climate adaptation. LÄS MER