Sökning: "Klimatarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Klimatarbete.

 1. 1. Det ska vara lätt att göra rätt - om kommunalt klimatarbete för att minska invånares klimatpåverkan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Felicia Strid; [2020]
  Nyckelord :climate change mitigation; local action; municipality; emission reduction; climate actions; climate policy; citizen participation; consumption; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Despite the fact that local and household levels are causing large amounts of the greenhouse gas emissions in Sweden, global climate policy has mainly focused on international and national solutions when coping with climate change mitigation. The aim of this study is to unearth and discuss measures that municipalities can use in order to mitigate the climate impact of their citizens. LÄS MER

 2. 2. Högstadieelevers kunskap och motivation för klimatanpassad skolmat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Rebecca Andréasson Billström; Niklas Jadell; Matilda Niclasson; [2019-08-14]
  Nyckelord :Anpassning; Klimatarbete; Livsmedel; Växthusgasutsläpp;

  Sammanfattning : Program: Kostekonomi, med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Agneta SjöbergExaminator: Cecilia Magnusson SporreAntal sidor: 38 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2019.... LÄS MER

 3. 3. Vart ska fjällen bo?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sara Nygren; [2019]
  Nyckelord :Sustainablility; tourism; second homes; tiny homes; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Klimatförändringar och behovet av en mer hållbar samhällsutveckling är något som de flesta är medvetna om i dagens samhälle, inte minst i Sverige. Det kommer bland annat att påverka klimatet i svenska fjällen och de orter som är beroende av fjällturismen. LÄS MER

 4. 4. EU:s handel med utsläppsrätter i svenska verksamheter: Hur påverkar EU:s lagstiftning om koldioxidutsläppsrätter olika industriverksamheter i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ellen Lilja; Lisa Persson; [2019]
  Nyckelord :EU-lagstiftning; Utsläppsrätt; Cap-and-trade; Klimatpåverkan;

  Sammanfattning : Uppsatsen omfattar EU:s handel med utsläppsrätter och hur denna typ av lagstiftning påverkar företag inom olika industriella verksamheter. Genom en kvalitativ enkätstudie tillfrågades olika företag varav tre stora och två mindre inom verksamheterna järn- och stålindustrin, mineralindustrin samt metallindustrin. LÄS MER

 5. 5. Klimatpåverkan från privat och offentlig konsumtion i Kungsbacka kommun

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Julia Nordström; [2018]
  Nyckelord :konsumtionsbaserade utsläpp; offentlig konsumtion; privat konsumtion; beräkningsmodeller; input-output analys; klimatstrategi; kommunalt klimatarbete; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In recent years, it has become increasingly recognized that the traditional production-based methods for calculations of greenhouse gas emissions have shortcomings. This is justified by the fact that such inventories only include emissions that occur within a particular geographical area. LÄS MER