Sökning: "Klimatavtal"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Klimatavtal.

 1. 1. Medborgarinitiativ och dess påverkan på kommunala klimatstrategier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Erika Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En klimatstrategi är ett styrdokument som används för att organisera klimatarbetet i en organisation utefter deras mål. Även fast flera författare tidigare har understrukit vikten av att medborgare ska vara involverade i beslut som rör miljöfrågor är det sällan invånare får påverka klimatstrategier. LÄS MER

 2. 2. Styrningen av privat kapital mot hållbara investeringar : Taxonomiförordningen & Disclosureförordningen ur ett rättssociologiskt perspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Tania Istephansson; [2021]
  Nyckelord :Taxonomiförordningen Disclosureförordningen Hållbarhet Rättssociologi;

  Sammanfattning : I takt med att den globala temperaturen ökar, ökar även risken för klimatförändringar som kräver skyndsamma ingripanden. År 2015 presenterade FN Agenda 2030 med ändamålet att uppnå mer hållbarhet inom ekonomiska, sociala och miljömässiga områden. LÄS MER

 3. 3. Klimaträtten i relation till mänskliga rättigheter - Ett arbete om staters politiska klimatåtaganden och generationernas rätt till en framtid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agnesa Hasani; [2020]
  Nyckelord :Klimaträtt; Folkrätt; Mänskliga rättigheter; EKMR; Klimatavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The climate change and it´s consequences have since the 1970s received attention in a legal and political context at a national, regional and international level. The issue of climate change law has evolved from being treated as an environmental law issue to a threat that transcends territorial boundaries, to lastly being brought to attention as a human rights issue. LÄS MER

 4. 4. Klimatavtal mot nya höjder? Sverige som statlig aktör i förhandlingarna om ett marknadsbaserat styrmedel för internationellt flyg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Gunilla Sandin; [2019]
  Nyckelord :Aviation International Negotiations Climate Politics Sweden Europe; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In this study, Sweden’s role in the negotiations towards managing greenhouse gas emissions from international aviation in the UN specialized agency International Civil Aviation Organisation (ICAO) is analysed. In 2016, ICAO decided to implement an emissions offsetting mechanism for international aviation, called CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction System for International Aviation). LÄS MER

 5. 5. Stoppa pressarna! Vi har ett nytt klimatavtal! -En kritisk diskursanalys av svenska dagstidningars rapportering i samband med Parisavtalet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Martin Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; media analysis; climate change; Paris agreement.;

  Sammanfattning : This paper aims to study Swedish newspapers and their reporting on climate change and the climate threat in regard to different discourses. The two discourses, one regarding rhetoric controlled by a mindset of chatastrophy and the other concerning responsibility were discussed in relation to the content of the Paris agreement. LÄS MER