Sökning: "Klimatförändring"

Visar resultat 1 - 5 av 261 uppsatser innehållade ordet Klimatförändring.

 1. 1. #earth#enviroment#posthuman#sciencefiction#ecocriticism : eller, en ekokritisk läsning av science fiction-litteratur samt ett försök att sammanföra samtida klimatdiskussioner med framtidsgestaltningar av människan och hennes omvärld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jacob Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Science fiction; ekokritik; posthumanism; Dune; The Left Hand of Darkness; Dawn; skönlitteratur; framtid; ekologi; klimatförändring;

  Sammanfattning : Uppsatsen gör en kvalitativ närläsning av utvalda passager i science fiction-verken Dune - Frank Herbert (1965), The Left Hand of Darkness - Ursula K. Le Guin (1969) och Dawn - Octavia E. Butler (1987). Materialet analyseras utifrån ett ekokritiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Twenty-First Century Drought Projections in Swedish Catchments

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elise Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Drought; climate change; drought index; climate models; catchments; societal functions; Torka; klimatförändring; torkindex; klimatmodeller; avrinningsområde; samhällsfunktioner;

  Sammanfattning : Droughts can have far-reaching and devastating effects on all sectors of society and ecology and future changes to drought and flood patterns are uncertain. This uncertainty has led to a lax response from local officials in dealing with mitigation and adaptation, particularly in Sweden. LÄS MER

 3. 3. En analys av klimaträtten : Om Sveriges skyldighet att minska växthusgasutsläpp och införandet av en utsläppsbudget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofi Marklew; [2022]
  Nyckelord :klimaträtt; klimatpolitiska ramverket; klimatlag; klimatlagen; Parisavtalet; UNFCCC; utsläppsbudget;

  Sammanfattning : Ämnet för denna uppsats är Sveriges skyldighet att minska växthusgasutsläpp enligt internationell rätt, EU-rätt och generella principer inom internationell miljörätt. Uppsatsen skrivs med en rättsanalytisk metod. Klimatförändringen har en stark internationell prägel och kräver därför internationellt samarbete. LÄS MER

 4. 4. CLIMATE CHANGE AND IDEOLOGY - Are climate change narratives affected by ideology?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Runge; [2021-10-13]
  Nyckelord :Climate Change; Narratives; editorial; media; ideology;

  Sammanfattning : Media's framing can arguably affect how media consumers view causes, consequences, and solutions of different social issues such as climate change. Likewise, newspaper editorials have different ideas and approaches to climate change, which may be influenced by their ideological positions. LÄS MER

 5. 5. Arbetssätt för en grönare anestesi

  Magister-uppsats,

  Författare :Mathilda Gunnarsson; Sofie Nordberg; [2021-06-24]
  Nyckelord :Anestesipersonal; Intraoperativt arbetssätt; Klimatförändring; Hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den pågående klimatförändringen är något som påverkar oss alla. Sverige är ett av de länder som har skrivit under Agenda 2030, vilket innebär att vi har åtagit oss att aktivt arbeta med att bekämpa och tackla klimatförändringarna. LÄS MER