Sökning: "Klimatmål"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade ordet Klimatmål.

 1. 1. Repowering av vindkraftverk - Sätter lagstiftningen käppar i hjulet för en del av Sveriges klimatmål avseende förnybar energi

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kimberly Edman; [2021-02-17]
  Nyckelord :Miljörätt; Repowering; Uppgradering; Generationsbyte; Vindkraft; Förnybartdirektivet; Klimatmål; Förnybar energi; Tillståndsförfarande; Tillståndsprocess;

  Sammanfattning : Vindkraft har en viktig roll för möjligheterna att uppfylla Sveriges klimatmål avseende förnybar energi. Samtidigt som den tekniska utvecklingen på området har gått oerhört snabbt, börjar en del vindkraftverk bli föråldrade. LÄS MER

 2. 2. Reparera eller konsumera? - En svensk strategi för en ökad andel reparationer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Josefina Almén; [2021]
  Nyckelord :repair; circular economy; policy; strategy; EU; Sweden; US; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : To reduce the use of resources, as well as to minimize the effluents of carbon dioxide; we need to use our products for a longer time. Repairs makes that possible and is considered a key strategy to move towards a more circular economy (CE). LÄS MER

 3. 3. Omställning till ett hållbart transportsystem – Når Lunds kommun sina klimatmål?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Emma Wikström; [2021]
  Nyckelord :Lund municipality; climate policy; transport sector; transition theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : In order to limit global warming to 1.5 °C in accordance with the Paris Agreement global carbon emissions must reach net-zero around 2050. Lund municipality has set two climate goals: - 80 percent emissions by 2030 and close to zero emissions by 2050. LÄS MER

 4. 4. Kommuners arbete för att minska biltrafiken - Utmaningar och målkonflikter i Göteborg, Borlänge och Jönköping

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Alva Rosager; [2021]
  Nyckelord :sustainable transportation; goal conflicts; municipal planning; car traffic; climate mitigation; Sweden; Göteborg; Gothenburg; Borlänge; Jönköping; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : There is a great need to figure out how to reach our many ambitious climate goals. This thesis focuses on municipal goals concerning reducing car traffic, and studies three municipalities (Göteborg, Borlänge and Jönköping) who have all adopted clear goals concerning decreased car traffic. LÄS MER

 5. 5. KL-trä som stommaterial : En analys av utvecklingsmöjligheter i projekteringsskedet för en ökad användning av KL-trä

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Nathalie Gustafsson; Ida Mattsson; [2021]
  Nyckelord :CLT; Prefabricated Concrete; Frame material; Hybrid solution; Climate impact; Cost; KL-trä; Prefabricerad betong; Stommaterial; Hybridlösningar; Klimatpåverkan; Kostnad;

  Sammanfattning : Syfte: Att bygga i ett högt tempo med hänsyn till Sveriges klimatmål är en utmaning och det krävs åtgärder i byggsektorn för att uppnå målen. Material som stål och betong har en energikrävande tillverkningsprocess och släpper ut en stor del av de totala växthusgaser som byggsektorn orsakar. LÄS MER