Sökning: "Klimatomställning"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Klimatomställning.

 1. 1. Lokala koldioxidbudgetar som verktyg i klimatomställningen- en idés resa i lokal och regional klimatpolitik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Elin Gunnarsson; [2022-01-31]
  Nyckelord :Lokala koldioxidbudgetar; Översättningsteori; Klimatomställning; Lokal klimatpolitik; Regional klimatpolitik;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka lokala koldioxidbudgetars användning och roll i lokal och regional klimatpolitik. Genom att begreppsliggöra idéns resa i de analyserade organisationerna och viktiga faktorer i hur detta sker kan också verktygets betydelse i den lokala kontexten blottläggas. LÄS MER

 2. 2. Rättvis omställning : En narrativ studie om Norrlands industriomvandling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Maja Renntun; Emma Nord; [2022]
  Nyckelord :Just transition; climate transformation; climate goals; European green deal; industrial transformation; justice claims; narrative; policies; national climate policy; regional development; local responsibility; Rättvis omställning; klimatomställning; klimatmål; EU:s gröna giv; industriomvandling; rättviseanspråk; narrativ; policys; nationell klimatpolitik; regional utveckling; kommunalt ansvar;

  Sammanfattning : För att stödja regioner och industrier att minska växthusgasutsläppen och nå Europeiska unionens mål om klimatneutralitet till år 2050 har EU tagit fram färdplanen “Den gröna given” och fonden för en rättvis omställning (FRO). FRO syftar till att minska negativa socioekonomiska konsekvenser som följer av omställningen mot mindre kolintensiva processer i sårbara regioner och industrier. LÄS MER

 3. 3. Går det åt skogen? En kvalitativ studie om skogsägande, kalhyggen och Sveriges självbild som friluftsland

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Stella Michaelsdotter; [2022]
  Nyckelord :Private forest owners; Sweden; forest methods; cutting; recreation; forestry; biodiversity; social values; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Swedish forestry sector has been dominated by clear-cutting methods for many decades and wood production has been of great importance for the economic development. Forests and its social values have also formed an important basis for the country’s identity with its recreation opportunities. LÄS MER

 4. 4. Koldioxidbudget som verktyg förökad hållbarhet : En fallstudie om förändringsledning för hållbarhet på ett tillverkande elektronikföretag

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Gustav Karlhager Liss; [2022]
  Nyckelord :Nyckelord: Koldioxidbudget; förändringsledning; hållbar utveckling; klimatomställning; Green Lean;

  Sammanfattning : Sustainable development is important and companies are to a greater extent considering actively working to contribute to sustainable development. There are many driving forces for working with sustainability issues, but such initiatives are not always implemented. LÄS MER

 5. 5. Energioptimering av Byggebos fastighetsbestånd

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Moa Ahlstrand; Frida Lantz Bergqvist; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I världen pågår klimatförändringar. Växthuseffekterna ökar, den globala uppvärmningen blir större och jordens livsmiljö förändras snabbt. För att stoppa vad de förödande konsekvenserna innebär krävs det en förändring. LÄS MER