Sökning: "Klimatpolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet Klimatpolitik.

 1. 1. Räkna rättvist? En litteraturstudie om konsumtionsbaserade utsläppsberäkningar i svensk och internationell klimatpolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Ida Alterå; [2020]
  Nyckelord :Konsumtionsbaserade utsläpp; klimatpolitik; rättvisa; Sverige; UNFCCC; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I detta kandidatarbete undersöks förutsättningarna för och effekterna av en övergång från produktionsbaserade utsläppsberäkningar till konsumtionsbaserade utsläppsberäkningar inom internationell respektive svensk klimatpolitik. Studien utförs i form av en litteraturstudie. LÄS MER

 2. 2. Klimatpositiva kolsänkor ger negativa koldioxidutsläpp : en tvärvetenskaplig analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Karolina Håkansson; Frida Hartman Svensson; [2020]
  Nyckelord :Tvärvetenskap; kolsänkor; koldioxidutsläpp; historisk våtmark; klimatpolitik;

  Sammanfattning : Genom att sammanföra historiskt och modernt kartmaterial kan våtmarkers naturliga lokaler synliggöras. När kartmaterialet jämförs med inmätningar av dikesstrukturer blir det tydligt hur marken har dränerats. LÄS MER

 3. 3. How soon is now? Exploring mitigation of short-lived greenhouse gases in the landscape of climate risk and policies on metrics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Edwin Klint Bywater; [2020]
  Nyckelord :Global warming; GWP; GTP; methane; short-lived greenhouse gases; short-lived climate forcers; climate policy; climate risk; climate crisis; carbon pricing; climate negotiations; technocracy.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In the collected efforts towards understanding earth’s climate system, and acting on climate change, the time dimension is of central importance. When humanity’s collected activity is carbon-neutral, and how the trajectory towards such a state might look, is a tough question to answer. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar, hinder och möjligheter för minskade utsläpp av växthusgaser inom svensk tillverkningsindustri : Fallstudie på ett moderbolag i en tillverkande koncern

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Agnes Danevad; Camilla Wik; [2020]
  Nyckelord :Climate change; Global warming; Paris agreement; Climate policy; Climate goals; Strategic environmental work; Manufacturing industry; Klimatförändringar; Global uppvärmning; Parisavtalet; Klimatpolitik; Klimatmål; Strategiskt miljöarbete; Tillverkande industri;

  Sammanfattning : På grund av de ökade utsläppen av växthusgaser, och att forskare angett klimatförändringar som en av de mest kritiska miljöfrågor människan stött på, har frågan kring utsläpp av växthusgaser blivit ett högaktuellt ämne. År 2016 trädde Parisavtalet i kraft med syfte till att stärka de globala åtgärderna mot klimatförändringar, och hittills har 189 länder skrivit på avtalet. LÄS MER

 5. 5. Att lösa en kris utan uppoffring? En poststrukturalistisk analys av den svenska klimatpolitiska diskursen efter Parisavtalet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Vestrin; Linn Brolin; [2020]
  Nyckelord :Klimat; klimatpolitik; poststrukturalism; diskursanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka den politiska representationen av klimatfrågan samt de politiska förslag som erbjuds av de svenska riksdagspartierna efter Parisavtalet som trädde i kraft 2016. Studien genomförs genom en diskursanalys utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv och materialet som undersöks är den information som finns tillgänglig på partiernas hemsidor. LÄS MER