Sökning: "Klimatundervisning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Klimatundervisning.

 1. 1. Klimatundervisning i skolans tidiga år för miljövänliga attityder och beteenden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Matilda Forss; Li Friberg; [2022]
  Nyckelord :Klimatförändringar; Klimatundervisning; Klimatångest; Miljövänliga attityder; Skolans tidiga år;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att undersöka hur klimatundervisning i skolans tidiga år kan utformas för att bidra till miljövänliga attityder och beteenden i klimatundervisning. Arbetet behandlar även hur lärare kan minska klimatångest hos elever i klimatundervisning. LÄS MER

 2. 2. Klimatundervisning i skolan, en kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Philip Hedin; Marcus Svanberg; [2022]
  Nyckelord :Botanisk trädgård; ekologiskt fotavtryck; klimatförändringar; klimatundervisning;

  Sammanfattning : Klimatförändringar är ett enormt globalt problem, att ge elever metoder för att främja vårt klimat är viktigt. Deras känslor är också viktiga relaterat till deras vilja att göra klimatfrämjande val. Ambitionen med vår kunskapsöversikt är att sammanställa hur man som lärare kan bedriva en god klimatundervisning. LÄS MER

 3. 3. Active Learning : a Supportive Teaching Method to Address Climate Change in Higher Education

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Sara Trulsson; [2016]
  Nyckelord :climate change; active learning; educational board games; serious games; flipped classroom; IPCC; teaching; klimatförändringar; aktivt lärande; utbildande brädspel; flipped classroom; IPCC; undervisning;

  Sammanfattning : Universities world wide do efforts to integrate education on climate change in the educational programs, but teaching about climate change is challenging: the climate system is complex, future prognoses include difficult terms of likeliness and the topic as such awakes emotions. Simulations and games are sometimes used to address climate change matters, and along with an increasing number of available interactive online simulations there is an on-going revolution in how online-material is used to provide students with information in higher education. LÄS MER

 4. 4. Teachers Perspectives on Difficulties surrounding the Teaching of Global Climate Change in Primary School

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jannica Persson; Celina Thysell; [2015]
  Nyckelord :Climate change; hållbar utveckling; klimatfrågor; klimatförändringar; klimatoro; klimatundervisning i skolan; miljöarbete i skolan; miljödidaktik; miljöundervisning; sustainable development; lärare; svårigheter;

  Sammanfattning : To be educated in global climate issues can be challenging for pupils. This may contribute to anxiety and feelings of helplessness. Global climate change may also be a challenge for educators to convey to young learners, f-3. Educators can experience various problems when it comes to teaching about climate issues. LÄS MER

 5. 5. Yngre elevers klimatoro ur pedagogernas perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Marie Nylén; Lina Elefant; [2009]
  Nyckelord :Yngre elever; klimatoro; klimatundervisning; framtiden; oro; ämnesövergripande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Klimatfrågan är ett aktuellt ämne på grund av den akuta situation världen befinner sig i. I dagens samhälle får barn kunskap om klimatrelaterade problem på många olika sätt t.ex. genom föräldrar, kompisar, skola och media. LÄS MER