Sökning: "Klimatväxling"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Klimatväxling.

  1. 1. I strävan mot en grönare kommun : En kvalitativ fallstudie över Borås kommuns arbete med klimatväxling på sina enheter.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Mattias Rydholm Allard; Erik Insgård; [2017]
    Nyckelord :Climate compensation; environmental education; environmental management system; electric bike; e-bike; sustainable behavior; behavioral change.; Klimatväxling; miljöutbildning; miljöledningssystem; elcykel; hållbart beteende; beteendeförändring;

    Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks hur en svensk kommun kan arbeta med klimatväxling för att minska dess ekologiska fotavtryck och negativa effekt på miljön. Miljöfrågor är något som varje kommun brottas med dagligen för att föra arbetet kring hållbar utveckling framåt. LÄS MER