Sökning: "Klump"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Klump.

 1. 1. CFD Simulation of Urea Evaporation in STAR-CCM+

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Oscar Ottosson; [2019]
  Nyckelord :Urea; AdBlue; SCR; Solid Deposit; NOx; nitrogen oxides; CFD; speedup; spray simulation; UWS; diesel after-treatment; STAR-CCM ; AVL Fire; Scania; Sweden; NXPS; LiU; DOE; Urea; AdBlue; SCR; Klump; NOx; kvävedioxider CFD; uppsnabbning; spray simulering; UWS; efterbehandling av diesel-motor; STAR-CCM ; AVL Fire; Scania; Sverige; NXPS; LiU; DOE;

  Sammanfattning : Diesel engines produce large amounts of nitrogen oxides (NOX) while running. Nitrogen oxides are highly toxic and also contribute towards the formation of tropospheric ozone. LÄS MER

 2. 2. Ingen ska gå till jobbet med klump i magen : Kvalitativ studie om chefer inom socilatjänsten

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Aida Ibragic; [2019]
  Nyckelord :Working enviroment; leaders; socialwork; arbetsmiljö; chefer; socialtjänst;

  Sammanfattning : Mental ill-health is a common cause of today's sick leave and the World Health Organization predicts that mental illness will be the leading cause of sick leave in the world by 2030. In this essay I examined how the municipality X invested in a project on health promotion and mental ill-health for all leaders and politicians with the aim of reducing sick leave and staff turnover throughout the municipality. LÄS MER

 3. 3. ÄR KRÄNKNINGAR, HOT OCH VÅLD VARDAG FÖR LÄRARE? : Ett arbete om kränkningar, hot och våld samt elevers uppförande och bemötande mot lärare i högstadiet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Magnus Rydqvist; [2019]
  Nyckelord :Violations; Threats; Violence. Survey; Public Health; Requirements Control Support Model; Teacher; School; Enkätstudie; Folkhälsa; Hot; Krav-kontroll-stödmodellen; Kränkningar; Lärare; Skola; Våld;

  Sammanfattning : Alla människor vill gå till arbetet utan att känna oro och ängslan samt kunna gå hem från arbetet med en positiv känsla i kroppen. Vissa människor går till arbetet med en klump i magen och kommer hem med minnen om en skrämmande och hotfull situation som uppstod under dagen. LÄS MER

 4. 4. NATURFORM I RÖRELSE : Skolan i Mälarhöjden

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Benjamin Tolis; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : NATURFORM I RÖRELSE – Skolan i Mälarhöjden   Naturform i Rörelse uppstod av en klump lera.    Det hela började med studiebesök på skolor och diverse litteratur i ämnet (bl a annat De Jong och Bjurströms fallstudie, Skolmiljö och välbefinnande – utformning och upplevelse) samt tankar om min egen skolgång. LÄS MER

 5. 5. Ingen är värd att bli utsatt : En intervjustudie om mobbning i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Flack; Klara Döös; [2018]
  Nyckelord :Mobbning; utsatthet; relationer; kränkande behandling; fritidshem;

  Sammanfattning : Mobbning är ett systematiskt maktmissbruk bland en eller flera personer. Mobbning har alltid funnits och kommer förmodligen alltid att finnas även om det finns metoder att förebygga mobbningen. LÄS MER