Sökning: "Klump"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Klump.

 1. 1. Mer växtkraft i trädgårdslandet med bokashi? : ett jämförande odlingsförsök med bokashi, traditionell kompost, BSF-kompost och biogödsel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Sara Norberg; [2022]
  Nyckelord :EM; återvinning; matavfall;

  Sammanfattning : Att ta vara på matavfall från hushållen är viktigt för att ställa om till ett hållbart samhälle med cirkulära system för näringsämnen och energi. Hemkompostering nämns i EU:s direktiv om avfallshantering som en metod för att återvinna bioavfall där det uppstår. LÄS MER

 2. 2. stråket, gropen och klossen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Veronika Eriksson; [2020]
  Nyckelord :stadsdelshus; kommunhus; tensta;

  Sammanfattning : Tensta centrum markeras av tre tydliga indelningar - stråket som löper mellan butiker, station och gångbro, den soldränkta gropen söder om stationshuset och p-huset, den ogenomträngliga klossen. Jag har för avsikt att förstärka platsens funktion som torg (gropen), att tydliggöra den nya byggnadens publika funktioner (att locka in omgivningen med andra funktioner än bara rent kommuntekniska) och att knyta samma de tre fragmenterade rummen i Tensta centrum (genom att skapa en tydligare koppling mellan stråk, kloss och grop). LÄS MER

 3. 3. “Det är en jobbig känsla, som en klump i magen hela tiden” : En kvalitativ studie kring erfarenhet samt hantering av stress och utbrändhet i arbete med ekonomiskt utsatta individer inom enheten för ekonomiskt bistånd i Södertälje.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Rafi Amer Hanna; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Alla ska kunna gå till arbetet utan att få en klump i magen!" : En kvalitativ studie om chefers föreställningar om personals arbetsmiljö inom äldre- och funktionshinderomsorgen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Björk-Hanson; Sandra Hallstedt; [2020]
  Nyckelord :Social work; work environment; stress; fatigue syndrome; manager’s; elderly care and disability care; Socialt arbete; arbetsmiljö; stress; utmattningssyndrom; chefer; äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen utvecklar kunskapen om chefernas föreställningar om personals arbetsmiljö inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. Eftersom en dålig arbetsmiljön kan leda till arbetsrelaterad ohälsa är problemområdet relevant för det sociala arbetet. LÄS MER

 5. 5. CFD Simulation of Urea Evaporation in STAR-CCM+

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Oscar Ottosson; [2019]
  Nyckelord :Urea; AdBlue; SCR; Solid Deposit; NOx; nitrogen oxides; CFD; speedup; spray simulation; UWS; diesel after-treatment; STAR-CCM ; AVL Fire; Scania; Sweden; NXPS; LiU; DOE; Urea; AdBlue; SCR; Klump; NOx; kvävedioxider CFD; uppsnabbning; spray simulering; UWS; efterbehandling av diesel-motor; STAR-CCM ; AVL Fire; Scania; Sverige; NXPS; LiU; DOE;

  Sammanfattning : Diesel engines produce large amounts of nitrogen oxides (NOX) while running. Nitrogen oxides are highly toxic and also contribute towards the formation of tropospheric ozone. LÄS MER